Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

List Pana Wojciecha Pomajda - Posła na Sejm RP do Prezesa Polskiego Związku Działkowców - 21.10.2011

Przemyśl, październik 2011 r.,

Wojciech Pomajda
Poseł na Sejm RP

 
  Szanowny Pan 
 Eugeniusz Kondracki
  Prezes
  Polskiego Związku Działkowców


 

  W związku z zakończeniem VI kadencji Sejmu RP i nie ubieganiem się o reelekcję, pragnę serdecznie podziękować za życzliwą  współpracę przy realizacji bardzo istotnych i kluczowych zadań dla Podkarpacia i jego mieszkańców.
 Bardzo wysoko cenię sobie zarówno rzeczowość jak i efektywność naszych kontaktów, w których dobro obywatela oraz naszego państwa było zawsze wartością nadrzędną.
  Moja wieloletnia praca, utwierdziła mnie w przekonaniu, iż tylko współpraca oparta na wzajemnym szacunku i zrozumieniu, a także wychodząca naprzeciw potrzebom społeczeństwa, pozwała osiągnąć zamierzone cele.
  Praca w Sejmie przyniosła dużo satysfakcji, wynikającej z możliwości udziału w szeregu przemian zachodzących w naszym kraju, a w szczególności wiążących się z naszą integracją z Unią Europejską oraz początkowym  okresem funkcjonowania Polski w  jej strukturach.
Raz jeszcze dziękuję, za wsparcie w wypełnianiu przeze mnie ważnej misji publicznej.
  Żywię nadzieję, na wzajemne zachowanie dobrych wspomnień oraz podtrzymanie dalszych serdecznych kontaktów.
  Proszę przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia, spełnienia marzeń oraz dalszych sukcesów i satysfakcji w pracy zawodowej.


  Pozostaję z wyrazami szacunku
  Wojciech Pomajda

 

Powrót

Copyright © 2019 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio