Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Petycja przedstawiecieli Rodzinnych Ogrodów Działkowych okręgu szczecińskiego delegowanych na II Kongres PZD - 22.02.2012

Zaszczyceni możliwością uczestnictwa w obradach II Kongresu PZD kierujemy nasze wątpliwości pod adresem wnioskodawcy o stwierdzenie niekonstytucyjności ustawy o rod do Trybunału Konstytucyjnego:
  1. Jakie były rzeczywiste przesłanki skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego
  2. Dlaczego dopiero po 5 latach od uchwalenia ustawy wnioskodawca zdecydował się podważyć zapisy
  3. Dlaczego nie zrobił tego za pierwszym razem a dopiero po 6 miesiącach rozszerzył wniosek
  4. Jakie brał pod uwagę wydarzenia wynikające z praktyki sądowej lub zgłaszanych przez samorządy
  5. Dlaczego oparł się na przesłanym piśmie przez stowarzyszenie fałszujące fakty dotyczące miedzy innymi przypadku Pani Piszczoły ze Szczecina której sprawę rozstrzygnął sąd prawomocnymi orzeczeniami
  6. Czy ustawodawca miał prawo specyficznego uregulowania zapisów w ustawie o rod mając na względzie pomoc dla słabszych
  7. Czy społeczność działkowa ma prawo wiedzieć w czyim interesie są prowadzone te szeroko zakrojone działania

Szanujemy prawo, wyrażamy szacunek dla każdego orzeczenia sądowego ale tym razem dla nas wątpliwości nie zostały rozwiane.

Z wyrazami szacunku składamy swoje podpisy
  (103 podpisy)

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio