Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. socjalnych - 10.07.2024

W dniu 9 lipca br. w biurze Jednostki Krajowej PZD odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. socjalnych, powołanej uchwałą Krajowej Rady PZD nr 4/XXV/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r.

Spotkanie rozpoczął Prezes PZD, Eugeniusz Kondracki, witając członków Komisji oraz przedstawiając przewodniczącą Komisji, Lucynę Cyrek, długoletnią działaczkę w strukturach PZD. Następnie przedstawili się pozostali członkowie Komisji. Na początku obrad Prezes PZD omówił cel działania nowo powołanej Komisji, odnosząc się do uchwały KR PZD nr 4/XXV/2024. Podkreślił znaczenie i potrzebę realizacji działań socjalnych w ROD, a także szeroko przedstawił aktualne problemy i zadania Związku, w tym niekorzystne przepisy planistyczne, reformę przestrzenną oraz otwieranie ROD jako formę ich zabezpieczenia.

Następnie omówiono otwarty program działania Komisji, przyjęty uchwałą KR PZD. Otwarty program działania jest rozbudowany i dotyka wielu dziedzin i różnorodnych potrzeb działkowców, tak jak działalność socjalna z natury dotyczy wielu sfer życia człowieka, takich jak edukacja, integracja, zdrowie, wsparcie prawne, psychologiczne i kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka. Komisja uznała za konieczne dążenie do stworzenia Programu działań socjalnych na wzór innych programów PZD, który będzie mógł być wykorzystywany w kolejnych latach, na wszystkich szczeblach PZD. Komisja uznała za zadanie priorytetowe na bieżącą kadencję identyfikowanie problemów społecznych w ROD i potrzeb działkowców, ponieważ powinno to stanowić wstęp do dalszych działań. Konieczna jest także promocja działalności socjalnej w PZD, Okręgach i ROD. Komisja ds. socjalnych uznała za wskazane powołanie Komisji ds. socjalnych w każdym Okręgu, co zagwarantuje szerokie dotarcie do działkowców. Zwrócono także uwagę na fakt, iż jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, warto nawiązywać współpracę z placówkami edukacyjnymi, szczególnie wczesnoszkolnymi. Komisja dyskutowała także na temat działań socjalnych realizowanych w bieżącej kadencji w ROD, uznając iż są one warte docenienia i promowania. Postanowiono o zebraniu pełnej informacji w tym zakresie. Podczas obrad pochylono się również nad tematem tegorocznych konkursów publicystycznych ogłoszonych przez KZ PZD. Zdaniem Komisji w pracach konkursowych widoczna była duża wrażliwość niektórych działkowców i przywiązanie do działki. Konkursowicze dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami związanymi z pracami w ogrodzie, uprawą warzyw i owoców, korzystaniem z uroków życia w bliskości z naturą. Zgodnie stwierdzono, że zgłoszone do konkursu prace stanowią dobry materiał do publikacji.

Posiedzenie zakończyło się w atmosferze pełnej entuzjazmu i wspólnej motywacji do działania. Prezes PZD podziękował wszystkim za obecność i aktywność. Członkowie Komisji ds. socjalnych, pełni zaangażowania, zobowiązali się do wdrażania i promocji działań na rzecz poprawy warunków socjalnych w ROD. Zapał do pracy, liczne pomysły i otwartość na współpracę dają nadzieję na pomyślny rozwój działalności socjalnej w Związku. 

 

 

Ewelina Skarzyńska

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.