Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie z Posłem na Sejm RP Henrykiem Szopińskim - 06.07.2024

W dniu 2 lipca 2024 roku w biurze Okręgowego Zarządu PZD w Pile  odbyło się spotkanie z Posłem Henrykiem Szopińskim z PO, które dotyczyło nowelizacji rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów W spotkaniu uczestniczył Prezes Okręgu PZD Marian Praczyk, Wiceprezes Maria Fojt oraz Ryszard Grzelak członek Okręgowej Rady PZD.

Prezes Marian Praczyk poinformował Posła H. Szopińskiego, że przyjęte rozporządzenie w obecnym kształcie tworzy warunki do pomijania ogrodów działkowych w nowych planach, które mają być uchwalone do końca 2025 roku, gdyż tylko w 3 strefach planistycznych na 13 są ujęte ogrody działkowe. Poinformowano posła o podjętych działaniach przez Polski Związek Działkowców oraz protestach w postaci stanowisk i listów kierowanych do Ministerstwa o pilną nowelizację wymienionego rozporządzenia, aby zabezpieczyć istnienie ogrodów działkowych w nowych planach ogólnych. Związek wnioskuje aby  gminy mogły  zapisać wszystkie ogrody działkowe w planie ogólnym należy nadać terenom ogrodów działkowych statusu profilu podstawowego we wszystkich 13 strefach planistycznych.

Przekazano Posłowi  Stanowisko Krajowej Rady PZD z 26 czerwca 2024 roku  w sprawie nowelizacji rozporządzenia wraz z załącznikiem Nr 1  z charakterystyką wszystkich 13 stref  w których zapisano teren ogrodów działkowych o profilu podstawowym. Poseł poinformował przedstawicieli OZ PZD, że w sprawach ogrodów działkowych zajmował głos w Sejmie. Zapewnił, że podejmie działania aby znowelizowano rozporządzenie i zapisano ogrody we wszystkich 13 strefach planistycznych.

MF

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.