Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

XVI posiedzenie Okręgowej Rady Śląskiej PZD - 02.07.2024

28 czerwca 2024r. w siedzibie Okręgu Śląskiego PZD miało miejsce XVI posiedzenie Okręgowej Rady Śląskiej PZD którego głównym celem było przyjęcie zbiorczego sprawozdania finansowego ROD za 2023r. oraz preliminarza finansowego na 2024r.

Posiedzenie otworzył Prezes Okręgu Śląskiego PZD Józef Noski, który w związku z odbyciem dzień wcześniej posiedzenia Krajowej Rady PZD w Warszawie przedstawił wszystkim zgromadzonym aktualne informacje na temat wszystkich tematów poruszanych w czasie posiedzenia Krajowej Rady PZD w szczególności działań PZD w przedmiocie zmiany rozporządzenia dotyczącego planów ogólnych gmin. Temat ten rozwinął również w swoim wystąpieniu dyrektor biura Okręgu Śląskiego PZD Mateusz Macianty przedstawiając aktualne działania Okręgu w przedmiocie udziału w postępowaniach wszczynanych przez Gminy dotyczące przystępowania do planów ogólnych gmin. Na uwagę zasługuje wiele Zarządów ROD, które z wielkością odpowiedzialnością i zaangażowaniem wsparły działania Okręgu i zbierały liczne liczące setki a nawet tysiące wniosków kierowanych do gmin o ujmowanie terenów ROD w strefach zieleni.

I Wiceprezes Okręgu Śląskiego PZD Leszek Bucki przedstawił informacje dotyczące działań PZD w kwestii nowelizacji przepisów Statutu PZD. Na chwile obecną opracowano wstępny projekt Statutu, jednak cały czas trwają prace nad wprowadzaniem zgłoszonych propozycji. W czasie dyskusji nad tym punktem zgłoszono wniosek aby poprzeć zgłoszoną wcześniej propozycje zmiany zapisów dotyczących sposobu zawiadamiania członków PZD o walnym zebraniu (propozycja zawiadamiania tylko poprzez tablice ogłoszeń) jak również braku konieczności podejmowania uchwał przez Walne zebrania dotyczące wysokości opłat za tzw. media.

Po przedstawieniu bieżących informacji przystąpiono do podjęcia uchwał w przedmiocie przyjęcia zbiorczego sprawozdania finansowego ROD za 2023r. oraz preliminarza finansowego na 2024r. Dane finansowe ROD przedstawiła główna księgowa Okręgu Iwona Swatek, a pozytywną ocenę z przeprowadzonego badania nad bilansami ROD przedstawił Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Zenon Jabłoński.

Kolejnym punktem posiedzenia była ocena przebiegu Kampanii sprawozdawczo – wyborczej ROD. W związku z odbyciem i zakończeniem wszystkich walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych ROD w 2024 roku oceniono, że tegoroczna kampania przebiegła prawidłowo i zrealizowano wszystkie statutowe cele przewidziane dla zebrań sprawozdawczo – wyborczych, w tym wybrano nowe organy statutowe ROD na kolejną kadencję. W tegorocznej kampanii walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych ROD w 2024 roku w Okręgu Śląskim PZD nie odnotowano poważnych problemów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem walnych zebrań, poza pojedynczymi incydentami. Wpływ na to miały podejmowane działania w celu przygotowania kampanii walnych zebrań, czemu dano wyraz poprzez przygotowanie i odbycie szeregu narad i zebrań szkoleniowych. Ponadto nie stwierdzono nieważności walnego zebrania w związku z nieprawidłowym zwołaniem WZ co potwierdza ich przygotowanie pod względem zgodności z przepisami.  Również przygotowane wytyczne jak również ich szeroka promocja i nacisk na zastosowanie miały wpływ na poprawność przygotowanych WZ. Całości podsumowania kampanii dokonano w przyjętej przez członków okręgowy rady uchwale.

Bieżące informacje dotyczące działalności inwestycyjnej w ROD w tym informacje z przebiegu narady dla inspektorów ds. inwestycji odbytej niedawno w Warszawie przedstawił Gł. specjalista ds. inwestycji Artur Olczyk. Zwrócono uwagę na coraz większe zainteresowanie ROD środkami zewnętrznymi, którymi wspiera się podejmowanie i realizację działań inwestycyjnych w ROD, co służy poprawie stanu infrastruktury ROD oraz jego wizerunku.

Członkowie Okręgowej Rady Śląskiej PZD przyjęli również stanowisko dotyczące planów ogólnych gmin.

Mateusz Macianty – dyrektor biura

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.