Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Szkolenie i narada instruktorów SSI Okręgu Świętokrzyskiego PZD - 02.07.2024

Dnia 28.06.2024r. odbyło się narada szkoleniowa instruktorów SSI Okręgu Świętokrzyskiego PZD, w której uczestniczyło 30 osób.

Pierwsza część poświęcona została szkoleniu na temat „Makro i mikroskładników w nawożeniu roślin”. Wykład w tym zakresie wygłosił prezes firmy INWEX – Pan Remigiusz Szczepaniak. Zwrócił on w nim uwagę na poziom zawartości poszczególnych składników w kontekście wzrostu i plonowania roślin i wzajemnych między nimi korelacji. Duży nacisk położony został w kwestii działania w roślinach boru i krzemu, ich wpływu na wzrost, zdrowotność roślin i ich plonowanie. Pan R. Szczepaniak wyjaśnił, jak suplementować te pierwiastki. Odniósł się do terminów, formy i ilości ich uzupełniania. Przeprowadzona wśród uczestników szkolenia dyskusja dotyczyła badania próbek gleby, interpretacji otrzymanych wyników i uzupełniania poszczególnych, brakujących składników.

Drugim z tematów szkolenia była „Uprawa poplonów na działkach”.

Zagadnienie to przedstawił i szeroko omówił Prezes Okręgu Pan Edward Galus. Stwierdził, że pozostawienie gleby po uprawach bez roślin, źle wpływa na jej strukturę. Aby temu przeciwdziałać należy po głównych plonach wysiać rośliny z przeznaczeniem na zielony nawóz lub uprawiać poplony.

Zaprezentowano zebranym informacje na temat gatunków właściwych do upraw poplonowych, terminów ich wysiewu lub przygotowania rozsady. Omówiono cykl produkcji roślin i ich wymagania uprawowe.

Każde tego typu spotkanie, także i to, było również idealną okazją do przedyskutowania między instruktorami SSI niezmiernie ważnej i szeroko rozumianej tematyki związanej z racjonalnym wykorzystaniem wody w ROD, w szczególności na indywidualnych działkach.

Na spotkaniu omówiono i ustalono zasady uczestnictwa instruktorów SSI w tegorocznych przeglądach działek w ROD oraz zachęcanie samych działkowców do udziału w konkursach ogłoszonych na szczeblu Okręgu Świętokrzyskiego PZD.

Wszyscy uczestniczący w naradzie instruktorzy otrzymali najnowsze wydawnictwa związkowe, pomocne w ich codziennej pracy ogrodowej, a związanej również z pełnioną funkcją.

Odbyte spotkanie wpisuje się w tradycyjny już cykl szkoleń dla instruktorów SSI naszego województwa. To idealna okazja nie tylko do pozyskania i uzupełnienia już posiadanej wiedzy, ale także szansa wymiany doświadczeń i poglądów wynikających z działkowej pasji i pomocy innym.

Edward Galus

Prezes Okręgu Świętokrzyskiego PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.