Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie ARiMR oraz PZD ws. dalszego wsparcia ROD - 19.06.2024

19 czerwca 2024r. w siedzibie Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), odbyło się spotkanie Prezesa ARiMR Wojciecha Legawiec z delegacją Polskiego Związku Działkowców na czele z Prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim. Przedmiotem rozmów była dotychczasowa współpraca instytucji oraz możliwości dalszego wsparcia rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) środkami z Unii Europejskiej. Spotkanie stanowiło kontynuację owocnej współpracy między obiema organizacjami, skierowanej na poprawę warunków funkcjonowania i infrastruktury w ROD na terenie całego kraju.

Uczestnicy spotkania podkreślili znaczenie dotychczasowych działań zrealizowanych przez ROD, które przystąpiły do programu organizowanego przez ARiMR w latach ubiegłych. W ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych", sfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  542 ROD z całej Polski otrzymały dofinansowanie w wysokości około 47 mln zł. Pozwoliło to na realizację licznych działań proekologicznych w ROD a także wsparcie inwestycji, takich jak zakup sprzętu np. rębaków oraz modernizacji infrastruktury ogrodowej, w tym placów zabaw, siłowni plenerowych, sieci wodociągowej i elektrycznej  oraz ogrodzeń.

Prezes PZD przekazał Prezesowi ARiMR raport PZD z realizacji tego projektu. Raport zawiera szczegółowe informacje na temat działań zrealizowanych przez ROD dzięki środkom z programu ARiMR, w tym liczbę zmodernizowanych ogrodów, skalę przeprowadzonych inwestycji oraz efekty tych działań.

Dyrektor Monika Zielińska z ARiMR, odpowiedzialna za realizację projektu ze strony Agencji, podkreśliła wzorową współpracę między ARiMR a PZD, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Doceniła także sprawne i terminowe rozliczenie projektu przez ROD, co świadczyło o profesjonalizmie i zaangażowaniu organizacji działkowców w jego realizację.

Podczas rozmów dyskutowano także o założeniach do ewentualnego nowego programu, który mógłby objąć ROD wsparciem finansowanym ze środków Unii Europejskiej. Omówiono m.in. już funkcjonujące, a także przygotowywane programy unijne, z których mogłyby skorzystać ogrody. Wśród rozważanych obszarów wsparcia znalazły się m.in. modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, budowa i remont siedzib ROD, inwestycje w energię odnawialną, a także działania edukacyjne i promocyjne związane z ogrodnictwem działkowym.

Obie strony wyraziły gotowość do dalszych wspólnych działań nad założeniami nowego programu wsparcia dla ROD, który uwzględni potrzeby i oczekiwania działkowców, a jednocześnie będzie zgodny z priorytetami Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów miejskich i ochrony środowiska. W ramach poczynionych uzgodnień ustalono m.in. że zarówno ARiMR, jak i PZD podejmą starania o organizację spotkania przedstawicieli instytucji z władzami resortu Funduszy i Rozwoju Regionalnego, który ma istotny wpływ na kształt programów unijnych w Polsce.

Spotkanie przebiegło w bardzo przyjaznej atmosferze, potwierdzając wspólne cele i wartości obu organizacji. Prezes ARiMR, który zdradził, że prywatnie również jest działkowcem podkreślił, że docenia rolę ogrodów działkowych, nie tylko jako elementu infrastruktury zielonej polskich miast, ale i szeroko rozumianej infrastruktury społecznej. Z własnych doświadczeń zna bowiem liczne działania podejmowane w ROD, których beneficjentami są nie tylko działkowcy, ale znacznie szersza rzesza członków społeczności lokalnej.

Biuro JK PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.