Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie z Prezydentem Miasta Zamościa - 10.06.2024

Z inicjatywy Prezesa OZ PZD w Lublinie Pana Grzegorza Kurczuka, w dniu 5 czerwca 2024 roku odbyło się spotkanie zamojskich Zarządów ROD z Prezydentem Miasta - Panem Rafałem Zwolakiem. Myślą przewodnią tegoż spotkania było wzajemne zapoznanie się, gdyż w tym roku funkcję gospodarza Zamościa objął Pan Rafał Zwolak. Ale głównym celem, który przyświecał organizatorom, było poznanie zamierzeń nowego prezydenta w stosunku do ogrodnictwa działkowego w mieście, szczególnie biorąc pod uwagę rozporządzenie ministra Rozwoju i Technologii w zakresie opracowania do 2025 roku nowych planów ogólnych miast i gmin w kraju.

Po otwarciu spotkania dokonanego przez przedstawiciela OR PZD w Lublinie na rejon zamojski, Pana Jana Serafina, głos zabrał Pan Grzegorz Kurczuk charakteryzując działalność ogrodnictwa działkowego oraz jakie zalety dla lokalnej społeczności przynosi ta działalność jak też omówił dotychczasowe formy współpracy pomiędzy ogrodami działkowymi a lokalnym samorządem nie tylko w Zamościu ale też w województwie lubelskim. Zaapelował do prezydenta aby przy konstruowaniu nowego planu ogólnego miasta Zamościa, ogrody działkowe znalazły się w tych trzech strefach planistycznych jakie proponuje ministerstwo. Przedstawił także sytuację ogrodów pod kątem modernizacji przestarzałej infrastruktury, którą trzeba w trybie pilnym naprawiać. Zaznaczył, że skromne środki finansowe jakie posiadają ogrody działkowe nie pozwalają na większe działania w ogrodzie. Dlatego finansowe wsparcie lokalnych samorządów jest dla ogrodów czynnikiem, który pozwala rozwijać całość ogrodu i z takim apelem zwrócił się do prezydenta.

W swoim wystąpieniu Prezydent Rafał Zwolak zaznaczył, że jest w tej chwili w fazie poznawania z jakimi problemami musi się zmierzyć w Zamościu aby tym miastem dobrze kierować. Podziękował za tą inicjatywę spotkania się z Panem Grzegorzem Kurczukiem jak też z aktywem ogrodów działkowych w Zamościu. Stwierdził, że ogrodnictwo działkowe w miastach ma swoje miejsce i w Zamościu będzie się starał wszelkimi sposobami te inicjatywy popierać. Nawet zwrócił się do działkowców, że zechce powołać zespół złożony z aktywu działkowego z którym będzie chciał ściśle współpracować przy rozwiązywaniu problemów związanych z ogrodnictwem działkowym w Zamościu. W toku spotkania wywiązała się żywa dyskusja na różne tematy nie tylko związane z ogrodnictwem.

Spotkanie  przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze. Tak prezydent jak i działkowcy zadeklarowali, że tego rodzaju spotkania są bardzo potrzebne i mają nadzieję, że będą się odbywały częściej , celem poszerzania dobrej współpracy.

 

Jan Serafin

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.