Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Rodzinny Ogród Działkowy Hutnik w Myszkowie z własnym ujęciem wody pitnej - 05.06.2024

W dniu 25.05.2024 r. na terenie ROD ”Hutnik” w Myszkowie dokonano oględzin stanu realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na podłączeniu ogrodu do miejskiego wodociągu na terenach przy ulicach Zamenhofa oraz Jaworznickiej, Czynności odbyły się z udziałem Prezesa ROD, Pani Moniki Kuśnierz, Wiceprezesa, Pana Janusza Żurawskiego, Skarbnika, Pani Agnieszki Raczyk., oraz Inspektora ds. inwestycji OZ PZD, Marka Jastrzębskiego i Głównej Księgowej Okręgu Pani Teresy Dobosz.

Inwestycja ma na celu podłączenie obu terenów ROD Hutnik do wodociągu miejskiego i stałe zaopatrzenie działkowców w wodę. Był to jedyny ogród w okręgu częstochowskim, który takiego przyłączenia nie posiadał.

Dzięki śmiałym decyzjom działkowców ROD ”Hutnik” na ubiegłorocznym nadzwyczajnym walnym zebraniu w powyższej sprawie oraz operatywności zarządu ROD, na terenie II, przy ul Zamenhofa, wszystkie działki mają już doprowadzoną wodę. Działki wyposażono w zawór główny oraz indywidualny licznik poboru. Na ternie I, przy ulicy Jaworznickiej w dniu 27.05.2024 r. wykonawca rozpoczyna prace ułożenia rurociągu na całym terenie. Wykonane są oznaczenia przebiegu sieci wodnej, detekcja części podziemnej sieci energetycznej. Prace będą przebiegać etapami, tak by zapewnić działkowcom możliwie wygodne i bezpieczne korzystanie z działek, pomimo prowadzonej inwestycji.

Dynamiczny rozwój prowadzenia prac był możliwy dzięki uzyskaniu przez ROD ” Hutnik” w Myszkowie pożyczki w wysokości 100 000 zł z Funduszu Samopomocowego udzielonej przez Krajowy Zarząd PZD. Działkowcy i władze ogrodu są wdzięczni za pomoc finansową i zrozumienie potrzeb ogrodu ze strony Krajowego Zarządu PZD.

W tym samym dniu, o godzinie 12-tej rozpoczęło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Zebranie, za zgoda OZ zostało przesunięte na 25 maja ze względu na potrzebę rzetelnego przedstawienia stanu realizacji prac, decyzji pomocowych ze strony Władz Krajowych i podjęcia dalszych kroków inwestycyjnych. Członkowie PZD na wniosek zarządu ROD podjęli jednogłośnie uchwałę inwestycyjną dotyczącą doprowadzenia zasilania energetycznego dla terenu II ogrodu przy ul Zamenhofa w Myszkowie.

ROD ”Hutnik” w Myszkowie w tym roku na całości swych terenów będzie posiadał zaopatrzenie w wodę. Do roku 2025 zostanie wykonana sieć elektryczna na terenie II ogrodu. Tym samym dzięki wysiłkowi działkowców, oraz pomocy Krajowego Zarządu PZD ogród będzie posiadał pełną infrastrukturę techniczną pozwalająca na dalszy jego rozwój, prawidłowe zagospodarowanie i wykorzystanie działek w ROD.

Marek Jastrzębski  Inspektor ds. inwestycji OZ PZD

Teresa Dobosz     Główna Księgowa Okręgu

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.