Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Posiedzenia kolegium prezesów z rejonu Brzegu i Nysy w sprawie przeznaczenia ogrodów działkowych w planach ogólnych Gmin - 04.06.2024

W dniu 28 maja 2024r. odbyło się posiedzenie kolegium prezesów z rejonu brzeskiego, w którym uczestniczyli prezesi Zarządów ROD z tego rejonu wraz z delegatami na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD oraz przedstawiciel Urzędu Miasta Brzeg Pani Agnieszka Synowiecka -Inspektor ds. Urbanistyki i Ochrony Środowiska. Podczas spotkania omówiono kwestie związane z reformą planowania przestrzennego a w szczególności ujęcie istniejących ROD w planach ogólnych. Przedstawicielka UM poinformowała, iż gmina dopiero pod koniec przyszłego roku zamierza przystąpić do tworzenia planu ogólnego,  jednocześnie zapewniała o utrzymaniu ROD w obecnym kształcie i ujęcie terenów ogrodów w planistycznej strefie zieleni i rekreacji.

W tym samym dniu odbyło się posiedzenie kolegium prezesów z rejonu nyskiego. Podczas spotkania przewodniczący kolegium Pan Bogdan Fil zapoznał zebranych z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023r. w sprawie planu ogólnego gmin, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wpisów i wyrysów. Prezesi Zarządów ROD postanowili skierować Apel do Burmistrza Nysy, w którym zwracają się o zachowanie ogrodów działkowych w planie ogólny i ujęcie ich w jednej z trzech stref planistycznych, która pozwala na ich istnienie.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.