Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Zebranie Prezesów ROD w Żarach - 03.04.2024

21 marca w domu działkowca ROD „Flora” odbyła się narada prezesów rodzinnych ogrodów działkowych w Żarach.

Naradę prowadził prezes Okręgu PZD w Zielonej Górze- pan Marian Pasiński.  Na zaproszenie Prezesa Okręgu w naradzie uczestniczyła Pani Danuta Madej– burmistrz Żar oraz Edward Skobelski, były starosta Żarski, obecnie radny powiatu. Omówiono sprawy związane z kampanią sprawozdawczo wyborczą w PZD, a także konsekwencje dla ROD jakie mogą nastąpić w wyniku wprowadzenia nowego prawa o planowaniu przestrzennym.

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi prezes okręgu przedstawił Stanowisko Krajowej Rady PZD w tej sprawie. Prezes podkreślił, iż zaproszeni goście, zawsze stali po stronie ogrodów działkowych i działkowcy zawsze mogli na nich liczyć.

Pani Danuta Madej zadeklarowała, że pomimo zakończenia swojej misji burmistrza Żar nadal będzie udzielać się w lokalnym samorządzie i kandyduje do rady Powiatu Żarskiego, podobnie jak obecny na zebraniu Edward Skobelski.

Zarówno Danuta Madej jak i Edward Skobelski mieli duży wkład w utrzymanie i rozwój ogrodów działkowych. Pani burmistrz przed kilkoma laty uruchomiła systemowe wsparcie inwestycji w ROD w postaci dotacji z budżetu Miasta, a Edward Skobelski jako Starosta w latach 90 ubiegłego wieku przekazał wszystkie ogrody z powiatu w użytkowanie wieczyste PZD.

Do Rady Miasta w Żarach z grona prezesów ROD kandydują też Pani Zdzisława Kasprolewicz– prezes ROD „Flora”, przewodnicząca kolegium prezesów oraz Pan Zenon Goliański- prezes ROD „35 Lecia” w Żarach.

Obecny na spotkaniu dyrektor biura OZ- Rafał Hawryluk, przypomniał zgromadzonym najważniejsze kompetencje walnych zebrań i sprawy jakie obowiązkowo muszą być rozstrzygnięte by owe zebrania wypełniły zapisy Statutu PZD i były wiążące dla działkowców.

Podczas spotkania, omówiono też bieżące sprawy i problemy z jakimi obecnie borykają się zarządy ROD oraz Polski Związek Działkowców.

Rafał Hawryluk

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.