Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Omówienie potrzeb oraz możliwości współpracy z podkarpackimi ROD - 03.04.2024

Dnia 21 marca 2024 roku w Tarnobrzeskim Domu Kultury odbyło się spotkanie, którego inicjatorami byli II Wicewojewoda Podkarpacki Paweł Bartoszek oraz Prezydent Miasta Tarnobrzega Dariusz Bożek. Do rozmów zaproszono Prezesa Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD Zbigniewa Drysia oraz Zarządy ROD z terenów powiatów tarnobrzeskiego, mieleckiego, stalowowolskiego i niżańskiego. W spotkaniu uczestniczyli również Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Paweł Najda, Dyrektor Działu Wniosków i Doradztwa Energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Andrzej Indycki, 

Doradca Prezydenta Tarnobrzega- poseł na Sejm II, III, IV i V kadencji Władysław Stępień, Inspektor ds. inwestycji OP PZD w Rzeszowie Rafał Dziuban oraz Kierownik Delegatury Rejonowej PZD w Tarnobrzegu Małgorzata Kozak.

Spotkanie dotyczyło potrzeb i możliwości współpracy w obszarach: Realizacji programu instalacji baterii fotowoltaicznych na obiektach ogrodów działkowych oraz Realizacji programów modernizacji infrastruktury wodno-ściekowej na terenie ogrodów działkowych.

Zdj. UM Tarnobrzeg

Uczestnicy spotkania omawiali możliwości wykorzystania przez Zarządy ROD funduszy unijnych, które przy odpowiednio przygotowanych programach dofinansowania ROD mogłyby zostać przeznaczone na inwestycje środowiskowe. Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych przedstawili potrzeby związane z budową i modernizacją infrastruktury ogrodowej w zakresie urządzeń fotowoltaicznych oraz wodno- ściekowych. W dużej mierze został poruszony temat ekologii, ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii.

Na zakończenie spotkania wszystkie ze stron zadeklarowały chęć współpracy i dalszych rozmów w celu stworzenia programów umożliwiających pozyskanie funduszy inwestycyjnych dla ROD.

 
 
 
Małgorzata Kozak
Kierownik Delegatury Rejonowej PZD
w Tarnobrzegu

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.