Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Uroczyste podpisanie dotacji Prezydent Piły dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych - 03.04.2024

9 marca 2024 r. przedstawiciele Zarządów 8 Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Pile podpisali umowy na dotację w łącznej kwocie 80.000,00 zł. Dotacje w kwocie po 10 000,-zł otrzymały ROD „Belferek”, „Calineczka”, „Nafta”, „Na Skarpie”, „Polam”, „Przemysłówka”, im. St. Staszica oraz im. 40-lecia WP. Uzyskane środki zostaną przeznaczona na modernizację infrastruktury w tym m.in. na modernizację ogrodzenia, rekultywację terenu, modernizację świetlic, remont dróg wewnętrznych rod i in.

Podpisanie umów miało charakter uroczysty i odbyło się w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w obecności Beaty Dudzińskiej pełniącą funkcję Prezydenta Miasta Piły, Eweliny Ślugajskiej Skarbnika Gminy i Jacka Bogusławskiego członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Okręgu PZD w Pile Marian Praczyk Prezes i Maria Fojt Wiceprezes.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.