Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko Komisarycznego Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD w sprawie wyborów samorządowych - 29.03.2024

Rzeszów, 26 marca 2024 r.

 

STANOWISKO

Komisarycznego Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD

w sprawie wyborów samorządowych

 

Komisaryczny Okręgowy Zarząd Podkarpacki PZD stwierdza, iż w dobie wprowadzania w życie przepisów wykonawczych do znowelizowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tegoroczne wybory samorządowe mają szczególne znaczenie dla dalszego istnienia rodzinnych ogrodów działkowych. 

Nowo wybrane samorządy lokalne będą opracowywały plany ogólne gmin, to od ich decyzji będzie zależało, w jakiej strefie i w jakim profilu znajdą się rodzinne ogrody działkowe.

Apelujemy do wszystkich działkowców z terenu działania Okręgu Podkarpackiego PZD o wzięcie udziału w wyborach samorządowych. Środowisko działkowców i sympatyków rodzinnych ogrodów działkowych powinno udzielić poparcia przede wszystkim tym kandydatom, którzy uwzględniają w swoich programach wyborczych znaczenie ROD dla społeczności lokalnych i ich dalszy rozwój. 

Naszymi kandydatami na włodarzy miast i gmin powinny być te osoby, które były i są nadal wiarygodnymi partnerami dla działkowców i ogrodów. Nie powinniśmy ufać tym, którzy potrafią tylko pięknie mówić o ogrodach działkowych, a w rzeczywistości nie pomogli ROD w żaden wymierny sposób.

Przy urnach wyborczych przypomnijmy sobie, kto zawsze był po stronie ogrodów działkowych i na kogo zawsze mogliśmy liczyć.

Pamiętajmy, że od naszego zaangażowania zależy przyszłość rodzinnych ogrodów działkowych na Podkarpaciu. 

 

Komisaryczny Okręgowy

Zarząd Podkarpacki PZD

w Rzeszowie

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.