Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie z Senatorem Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorzem Fedorowiczem w celu przedstawienia problemów rodzinnych ogrodów działkowych PZD - 12.02.2024

W sobotę 10 lutego 2024r. na terenie rodzinnych ogrodów działkowych we Wrześni odbyło się spotkanie z Senatorem Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorzem Fedorowiczem członków Powiatowego Kolegium Prezesów we Wrześni.

Dyskutowano na temat wniosków po analizie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 8 grudnia 2023r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów – Krajowy Zarząd PZD po analizie tego rozporządzenia stwierdził, że ,,przyjęte w nim rozwiązania mogą wywołać negatywne skutki dla tysięcy rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce, bo dokument ten przesądza, że w 10,spośród 13 stref planistycznych, na które mają być podzielone obszary gmin, zostanie zakazane ujawnianie ROD w planach zagospodarowania przestrzennego. Czyni to realnym zagrożenie, że wobec znacznej części ROD, już w następnym etapie tworzenia dokumentów planistycznych, zapadną decyzje otwierające możliwość ich likwidacji.”  

Rozmawiano na temat sytuacji rodzinnych ogrodów działkowych we Wrześni  - czyli ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i w studium uwarunkowań. Wcześniej Władze Miasta i Gminy Wrześni na spotkaniu z przedstawicielami Powiatowego Kolegium Prezesów we Wrześni  zapewniły, że rodzinne ogrody działkowe we Wrześni mogą czuć się bezpieczne.

Przew. Powiatowego Kolegium Prezesów we Wrześni Zbigniew Mikołajczak

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.