Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Sprawozdanie z posiedzenia Kolegium Prezesów Rejonu Bydgoszcz Wschód-Siernieczek w dniu 31.01.2024 r - 08.02.2024

W dniu 31.01.2024 r., w restauracji „Pod Dębem” w Bydgoszczy, odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych rejonu Bydgoszcz-Wschód.

 

 

Obrady otworzył Przewodniczący Kolegium - Józef CHODENIONEK, który serdecznie przywitał Specjalistę Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszcz Panią Katarzynę MALISZEWSKĄ, Specjalistę firmy ProNatura w Bydgoszczy Pana Pawła KRUPIŃSKIEGO oraz Prezesów Zarządów z dwunastu Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Główną tematyką pierwszej części posiedzenia było zapoznanie ze zmianami w odbiorze odpadów komunalnych. Specjalista Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszcz – Pani Katarzyna MALISZEWSKA przekazała, że regulamin utrzymania porządku i czystości w mieście nie uległ zmianie. Dalej obowiązuje składanie deklaracji o częstotliwości wywozów a wraz z tym o kosztach. Ogrody działkowe dalej będą mogły przekazywać nieodpłatnie odpady wielkogabarytowe (w przeciwieństwie do indywidualnych mieszkańców, którym odebrano możliwość wzięcia bezpłatnego BIG-BAGa raz do roku). Dla większości ogrodów kolegium zostały te same firmy obsługujące wywóz. Jedynym wyjątkiem jest ROD Na Skarpie, które od tego roku dołączyło do ProNatury.

Specjalista firmy ProNatura - Pan Paweł KRUPIŃSKI przekazał, że przygotował harmonogramy wywozu odpadów komunalnych i ponadgabarytowych z ROD na 2024 r., które następnie wydał Prezesom Zarządów ROD. W odniesieniu do problematyki omówionej przez przedstawicieli ProNatura Sp. z o.o. oraz zakresu usług realizowanych przez ww. Spółkę, uczestniczący w posiedzeniu Prezesi Zarządów ROD nie wnieśli większych zastrzeżeń.

W drugiej części posiedzenia Kolegium Prezesów omówiono sprawy organizacyjne Kolegium oraz bieżące problemy wynikające z funkcjonowania poszczególnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Wiceprzewodniczący Kolegium Marcin GĄBKA, dość obszernie podsumował działalność Kolegium od ostatniego posiedzenia we wrześniu 2023 r. oraz zaznajomił wszystkich obecnych z kolejnymi planami.

Pozytywna wiadomość przekazana przez Wiceprzewodniczącego Kolegium dotyczyła wygranej w złożonym projekcie Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Nasz projekt uzyskał rekordową ilość 544 głosów i z pierwszego miejsca wszedł do realizacji. Uzyskano kwotę 145 tyś. na budowę peronów oraz zadaszonych wiat na całej ulicy Inwalidów w łącznej ilości 7 szt. Dzięki temu działkowcy z 7 ogrodów znajdujących się przy tej ulicy będą mogli dojeżdżać komunikacją miejską w bardziej komfortowych warunkach. Do tej pory była to tylko mała, nie zadaszona ławeczka i minimalny utwardzony płytami obszar wokół. Za ponadprzeciętne zaangażowanie w zbieranie głosów, szczególne podziękowania dostali: Adam FLOREK z ROD Flaming, Marian IRZEMSKI z ROD Wyczółkowskiego, Józef CHODENIONEK z ROD Pod Brzozą oraz Stanisław WAWRZKOWICZ z ROD Gajówka.

W związku z odrzuceniem innego projektu z BBO: kontynuacji remontu ulicy dojazdowej do ROD Makrum oraz ROD Flaming, Wiceprzewodniczący kolegium złożył pytania do v-ce prezydenta Miasta Bydgoszczy Michała SZTYBLA. W odpowiedzi uzyskaliśmy satysfakcjonującą odpowiedź, że po ponownej weryfikacji komisja uznała że wcześniej popełniono błąd i jak najbardziej będzie można ten projekt składać przy kolejnej edycji BBO.

 

 

Kolejnym poruszonym tematem była sprawa związana z wprowadzeniem planów ogólnych gminy i zastąpienie go przez dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wiceprzewodniczący zaznajomił prezesów ze zmianami w ustawie oraz zagrożeniach z nich wynikających. Zaznaczył także, że dotychczas udało się utrzymać ogrody w zaledwie trzech strefach funkcyjnych z trzynastu jakie występują, jednak nawet w tych trzech ogrody są przypisane do profilu dodatkowego.

Kolegium będąc zaniepokojone takim obrotem sprawy, już w październiku wystosowało stanowisko do Ministra Rozwoju i Technologii. Jak szybko kolegium reaguje na ważne sprawy związane z ogrodami może potwierdzić fakt, że nasze stanowisko było 29. z ponad 700 wszystkich nadesłanych. Ze wszystkimi można zaznajomić sięna stronie PZD.

Przytoczona zastała także krótka odpowiedź z ministerstwa tłumacząca dlaczego działki są tylko w trzech strefach planistycznych i dlaczego dopisywanie do kolejnych stref ułatwi ich likwidację.

W związku z ogłoszeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Bydgoszczy, na podstawie uchwały Rady Miasta
z 13 grudnia 2023 r., rozpoczyna się okres zbierania wniosków do planu ogólnego dla obszaru całego miasta Bydgoszczy, który będzie trwał do 17 marca 2024 r. Wnioski na odpowiednich formularzach należy kierować do Prezydenta Miasta Bydgoszczy za pośrednictwem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Ustalono, że Marcin GĄBKA przygotuje wypełniony wzór tego dokumentu, skonsultuje z OZ PZD oraz udostępni na stronie kolegium tak aby każdy ogród mógł prawidłowo złożyć ten wniosek.

Następnie przedstawiony został plan działania kolegium na 2024 r. Kontynuowane będzie szukanie zewnętrznego finansowania dla ROD oraz wspólne rozwiązywanie problemów w poszczególnych ogrodach.

Kolejnym poruszonym tematem była cena prądu w 2024 r. w ROD. W ramach przedłużenia mechanizmu zamrożonej ceny energii wprowadzone zostały nowe limity zużycia prądu w okresie od 1 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024 i wynoszą odpowiednio iloczynowi 125 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym. Z tego względu,
w bieżącym roku wszystkie ogrody skupione w kolegium przekroczą ten limit, w związku
z tym należy to uwzględnić w rozliczeniach swoich ogrodów.

 

Następnie Przewodniczący Kolegium Józef CHODENIONEK zapoznał
z zaplanowanymi terminami Walnych Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych przez ROD oraz osobami zabezpieczającymi zebrania z ramienia Okręgu Bydgoskiego PZD. Tak jak w ubiegłym roku, terminy te będą wpisane w tabeli na stronie internetowej kolegium. Również poruszono sprawę planowanych jubileuszy w ROD Kolegium w 2024 r. Przewodniczący Kolegium przekazał o właściwym przygotowaniu dokumentacji sprawozdawczej i planistycznej ROD oraz uchwał do przeprowadzenia WZSW ROD za 2024 r. Wiceprzewodniczący kolegium dodał także aby dobrze przygotować się do walnych zebrań i skrupulatnie przedstawić sprawozdania z działalności zarządów za całą kadencję.

Na tym posiedzenie zakończono.

 

Więcej na:

WWW.rodmakrum.pl/kolegium

 

 

 

Wyk. M.G.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.