Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Szkolenie członków organów gliwickich ROD dotyczące przygotowań do Walnych Zebrań Sprawozdawczo–Wyborczych - 08.02.2024

Szkolenie otworzył witając wszystkich członków aktywu ROD Przewodniczący Delegatury Rejonowej w Gliwicach Pan Zdzisław Kowalik. Na wstępie omówiono tematykę dotyczącą szkoleń, zmiany jakie zaszły w Delegaturze Rejonowej, czego dotyczyło ostatnie spotkanie z Posłanką na  Sejm Panią Martą Golbik i Senatorem RP Panem Zygmuntem Frankiewiczem.

Osobami szkolącymi byli: Przewodniczący Ośrodka Szkoleniowego w Katowicach Pan Zdzisław Kowalik, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w Gliwicach Pan Ryszard Bryła, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach Pan Zenon Jabłoński, Pani Grażyna Strużyńska Członek Okręgowej Rady PZD w Katowicach.

Dalsze szkolenie odbywało się w formie prezentacji, gdzie poszczególni szkolący omawiali zawarte w nich  tematy takie jak: przygotowanie dokumentów i uchwał na Walne Zebrania Sprawozdawczo  Wyborcze i właściwe ich wypełnienie, przygotowanie załączników opłaty ogrodowej, energetycznej i wodnej, właściwe przygotowanie bilansów i preliminarzy, zasady i zmiany dotyczące inwestycji, właściwe przeprowadzenie wyborów Zarządów, Komisji Rewizyjnych, Delegatów na Okręgowy Zjazd.

Wszyscy szkolący zachęcali Zarządy do dalszego kandydowania i oferowali swoją pomoc w przygotowaniu dokumentów na Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze. Na tym spotkanie zakończono.

GS

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.