Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie z władzami miasta Piły - 08.02.2024

W dniu 5 lutego 2014 roku odbyło się w Urzędzie Miejskim na prośbę Prezesa Okręgu PZD w Pile Mariana Praczyka spotkanie z pełniącą funkcję Prezydenta miasta Piły Panią Beatą Dudzińską. W spotkaniu uczestniczyła również Ewelina Ślugajska Skarbnik Gminy Piła, Maria Fojt Wiceprezes Okręgu PZD oraz Ryszard Grzelak Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD Miasta Piły.

Główny temat spotkania to przedstawienie władzom samorządowym miast Piły problemów ogrodów działkowych zlokalizowanych w różnych obszarach miasta. Prezes Marian Praczyk poinformował p. Beatę Dudzińską o rozpoczynającej się kampanii sprawozdawczo wyborczej w ROD, otrzymanym wsparciu finansowym dla ROD Okręgu Pilskiego z samorządów wszystkich szczebli oraz Związku. Prezes poprosił o zwiększenie wysokości kwoty na dotację dla ROD miasta Piły w 2024 roku.  Podziękował za naprawę części ulicy Paderewskiego  oraz ul. Szymanowskiego gdzie jest położonych 15 ogrodów w których działki posiada 2700 rodzin działkowych. Poinformowano, że naprawy wymaga również ścieżka pieszo - rowerowa przy ulicy Paderewskiego, ulica Koszycka oraz droga dojazdowa do ROD Malwa przy ulicy Wawelskiej.

Rozmawiano również o organizacji wystawy KORSO w 2024 roku. Zaproszono władze miasta Piły  do udziału w walnych zebraniach w 2024 roku. Pani  Beata Dudzińska poinformowała, że ogrody działkowe są częścią miasta. Wystawa KORSO to piękna impreza pokazująca pracę działkowców i samorządów ogrodów działkowych. W tym roku należy ją zorganizować z masową imprezą miejską. W sprawach dotacji dla ROD miasta Piły środki na dotacje będą, a ich wysokość zostanie podana w połowie roku. W sprawie wskazanych dróg przy ogrodach działkowych podejmie działania celem ich naprawy. Poinformowała o imprezach, które będą organizowane z okazji Urodzin Miasta w dniach od 2 do 10 marca 2024 roku. Poprosiła o promocję tego wydarzenia przez ogrody działkowe. Zapewniła, że będzie uczestniczyć w walnych zebraniach w ogrodach podobnie jak w latach poprzednich. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze. 

Ryszard Grzelak

Przewodniczący Kolegium Prezesów

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.