Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Szkolenia dla skarbników i księgowych ROD w okręgu PZD we Wrocławiu - 07.02.2024

W dniach 08.01.2024r., 09.01.2024r., 11.01.2024r. i 13.01.2024r. odbył się cykl szkoleń dla skarbników i księgowych ROD, podczas których omówione zostały zagadnienia m.in. z zakresu:

  1. Zasad prowadzenia gospodarki kasowej w ROD,
  2. Sprawozdań finansowych za 2023r. oraz sporządzania preliminarzy finansowych na 2024r. – omówienie druków oraz wytycznych,
  3. Sprawozdań z planu i realizacji inwestycji w ROD – druki,
  4. Funkcjonowania funduszy obowiązujących w PZD – Fundusz Statutowy, Fundusz Rozwoju i Fundusz Oświatowy,
  5. Funkcjonowania programu DGCS PZD System – moduł finansowy, drukowanie sprawozdań z programu,
  6. Funkcjonowania Ośrodka Finansowo – Księgowego.

Szkolenia przeprowadziła główna księgowa okręgu PZD we Wrocławiu pani Bożena Każura przy udziale kierownika Ośrodka Finansowo – Księgowego pani Beaty Brodeckiej. Szczegółowo zostały omówione ww. zagadnienia, udzielono odpowiedzi na zadawane pytania. Podczas szkoleń szczególną uwagę poświęcono błędom popełnianym w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej w ROD, które to nieprawidłowości ujawniają przeprowadzane w ogrodach działkowych kontrole. W szkoleniach uczestniczyli skarbnicy i księgowe ze 170 ROD.

Podczas szkoleń omówiono w sposób szczególny funkcjonowanie Ośrodka Finansowo – Księgowego, w którym prowadzona jest księgowość 60 ROD, co stanowi 26% ogółu ROD w okręgu PZD we Wrocławiu. Chętnych ROD z roku na rok przybywa, Ośrodek się rozwija, a świadczone usługi są na wysokim poziomie.

Główna księgowa okręgu przypomniała ponadto o terminach składania sprawozdań finansowych, bilansów oraz preliminarzy, życząc udanej kampanii sprawozdawczo – wyborczej.     

 

Wiceprezes Okręgu

mgr inż. Ewa Gaicka

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.