Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada z Prezesami Zarządów ROD w Okręgu PZD we Wrocławiu - 06.02.2024

W dniach 30.01.2024r., 31.01.2024r., 01.02.2024r. i 03.02.2024r. odbył się cykl narad z prezesami zarządów ROD, podczas których omówione zostały zagadnienia m.in. z zakresu:

  • przygotowań do walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w ROD w 2024 roku,
  • organizacji Okręgowego Zjazdu Delegatów w 2024 roku,
  • zagadnień związanych z działalnością statutową zarządów ROD – umowy dzierżawy działkowej (zawieranie, wypowiadanie), umowy przeniesienia praw do działki, członkostwo w PZD, gospodarka odpadami w ROD, korespondencja z ROD,
  • zagadnień związanych z działalnością inwestycyjną zarządów ROD, w tym dotacje finansowe z OZ.

Narady poprowadził Prezes okręgu PZD we Wrocławiu pan Janusz Moszkowski oraz Wiceprezes okręgu PZD Wrocławiu pani Ewa Gaicka. W naradach uczestniczyli oprócz prezesów zarządów ROD, członkowie Okręgowej Rady PZD we Wrocławiu nie będący prezesami zarządów ROD, członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD we Wrocławiu będący członkami Zespołu ds. obsługi walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w 2024r.

Podczas narady Prezes i Wiceprezes okręgu omówili najważniejsze zagadnienia związane z organizacją tegorocznych walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych oraz Wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań i konferencji delegatów sprawozdawczo – wyborczych w rodzinnych ogrodach działkowych Polskiego Związku Działkowców w roku 2024 przyjęte Uchwałą nr 426/2023 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 15 grudnia 2023r. Szczególną uwagę zwrócono na wybory do organów ogrodowych oraz na podejmowanie uchwał w sprawach opłat ogrodowych, opat za wywóz odpadów z terenów ROD oraz na podejmowanie uchwał w sprawach realizacji zadań inwestycyjnych (remontowych). Prezes okręgu przypomniał ponadto zeszłoroczną kampanię sprawozdawczą i przyczyny unieważnienia uchwał walnych zebrań oraz walnych zebrań, uczulając na popełnione błędy, aby w tym roku takich nie popełnić. Ponadto omówione zostały dwie nowe uchwały podjęte przez Krajową Radę PZD kluczowe przy planowaniu realizacji zadań inwestycyjnych w ROD, tj. Uchwałę nr 2/XX/2023 z dnia 20 października 2023r. w sprawie określenia zasad prowadzenia napraw infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych w trybie awaryjnym oraz Uchwałę nr 2/XXII/2023 z dnia 15 grudnia 2023r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców.

Kolejnym tematem omówionym na naradzie była organizacja Okręgowego Zjazdu Delegatów, które prawdopodobnie odbędzie się w dniu 22 czerwca 2024r. w sali konferencyjnej hotelu Ibis Styles we Wrocławiu. Mając na uwadze krótki okres na organizację Zjazdu, Prezes okręgu zaapelował do prezesów i pozostałych członków zarządów ROD o jak najszybsze zwoływanie walnych zebrań, szczególnie w tych ROD, które mają własne sale w domach działkowców, tak aby w miarę możliwości kampanię sprawozdawczo – wyborczą zakończyć do 30 kwietnia br. Prezes okręgu zwrócił również uwagę na konieczność szybkiego dostarczania do Biura OZ ankiet delegatów na Zjazd – w terminie 3 dni od odbycia walnego zebrania. Przyspieszy to prace Biura i usprawni organizację Zjazdu.

Prezes okręgu przystąpił następnie do omówienia  zagadnień związanych z działalnością statutową zarządów ROD, poświęcając szczególną uwagę na procedury zawierania i wypowiadania umów dzierżaw działkowych, zatwierdzania umów przeniesienia praw do działki i członkostwa w PZD. Podkreślił brak możliwości wyboru do organów ogrodowych PZD osób odwołanych w bieżącej kadencji. Omówiony przy tej okazji został przegląd zagospodarowania części ROD okręgu PZD we Wrocławiu, który został przeprowadzony jesienią 2023r. i pokazał które aspekty zarządzania i funkcjonowania ogrodów należy usprawnić, chociażby poprzez wypowiadanie umów dzierżawy działkowej tym działkowcom, którzy nie uprawiają działki.    

Wiceprezes okręgu omówiła sprawy związanie z działalnością inwestycyjną w ROD. Zwróciła uwagę na bezwzględną konieczność stosowania ww. Uchwał KR PZD. Przypomniała również o możliwościach starania się o dotacje do realizowanych zadań inwestycyjnych. Przy okazji omawiania zagadnień inwestycyjnych Prezes okręgu poinformował o rosnących z roku na rok dotacjach otrzymywanych przez ROD z budżetów gminnych. Zaznaczył, że Okręgowy Zarząd PZD wystąpił do Prezydenta Wrocławia o dotacje na rok 2024, a zarządy ROD położone poza Gminą Wrocław uzyskały od Okręgowego Zarządu niezbędne pełnomocnictwa substytucyjne i mogą starać się o środki finansowe z gmin, w których położone są ROD. Prezes okręgu zachęcił te zarządy ROD, które z takich dotacji nie korzystały jeszcze, do podjęcia rozmów z władzami gmin w tej sprawie.

Omówione zostały ponadto następujące zagadnienia:

  1. działalność kontrolna prowadzona przez Okręgowy Zarząd PZD i płynące z niej wnioski, zastrzeżenia,
  2. regulacja stanu prawnego terenów ROD,
  3. tegoroczne konkursy ogrodowe,
  4. szkolenia dla nowych działkowców,
  5. sporządzanie planów ogólnych gmin.

Prezes okręgu omawiając pkt 5 i zapisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii, w którym rodzinne ogrody działkowe zostały wprowadzone zaledwie do trzech stref planistycznych planów ogólnych, co nie daje gwarancji bezpieczeństwa ogrodom działkowym, zwrócił się do prezesów zarządów ROD oraz pozostałych przybyłych członków o podejmowanie uchwał i stanowisk, w których wyrażą swoje zaniepokojenie takimi działaniami. Poprosił o przesyłanie podjętych stanowisk do samego Ministra oraz do wiadomości do Biura OZ w formie e-mailowej. Przypomniał, że musimy dążyć do ujęcia ROD w jak największej ilości stref, a najlepiej we wszystkich, co da gwarancję ich dalszego istnienia.

Po omówieniu ww. tematyki narady, udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania, Prezes okręgu zakończył naradę, życząc udanej kampanii sprawozdawczo – wyborczej oraz wielu sukcesów w dalszej działalności na rzecz ogrodnictwa działkowego.

Wiceprezes Okręgu

mgr inż. Ewa Gaicka

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.