Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Szkolenia członków organów ROD Okręgu Sudeckiego PZD - 05.02.2024

Realizując zadania wynikające z Uchwały nr 426/2023 Krajowego Zarządu PZD z dnia 15 grudnia 2023 r. związane kampanią walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych (konferencji delegatów) w ROD w 2024 roku, Okręgowy Zarząd Sudecki PZD w Szczawnie- Zdroju w dniu 21 grudnia 2023 r. podjął uchwałę nr 356/2023, w której przyjęto plan i zadania związane z walnymi zebraniami sprawozdawczo- wyborczymi w ROD Okręgu Sudeckiego w roku 2024.

W oparciu o postanowienia ww. uchwały Okręg Sudecki PZD przeprowadził na przełomie stycznia-lutego br. narady i szkolenia dla członków zarządów i komisji rewizyjnych ROD. Narady odbyły się przy współudziale powołanych przez Okręgowy Zarząd Sudecki PZD członków zespołu ds. obsługi walnych zebrań, w skład którego wchodzą członkowie organów statutowych Okręgu, instruktorzy SSI oraz pracownicy Biura Okręgu.

Narady odbyły się w rejonach wg. przyjętego harmonogramu:

  1. Rejon „Kłodzko”: 29 stycznia 2024 r. w ROD „Perła” w Kłodzku,
  2. Rejon „Dzierżoniów”: 30 stycznia 2024 r. w ROD „Jar” w Dzierżoniowie,
  3. Rejon „Jelenia Góra”: 31 stycznia 2024 r. w lokalu jeleniogórskich ROD,
  4. Rejon „Wałbrzych”: 1 lutego 2024 r. w ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu,
  5. Rejon „Świdnica”: 2 lutego 2024 r. w ROD im. „Ks. Bolko” w Świdnicy,

 

Szkolenia przeprowadzili:

Piotr Piątek – Prezes Okręgu Sudeckiego PZD,

Ryszard Burzyński – Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD,

Zbigniew Łukasiewicz – Zastępca Przewodniczącego OKR PZD

Sebastian Felka – Inspektor ds. inwestycji.

Podczas narad, które każdorazowo trwały kilka godzin, przy wysokiej frekwencji ponad 90% (226 osób – przedstawicieli ROD) prowadzący szczegółowo przedstawili zebranym cele i kompetencje walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych / konferencji delegatów, ze szczególnym zaakcentowaniem statutowego obowiązku zarządów ROD polegającym na przygotowaniu, zwołaniu i przeprowadzeniu zebrań wszystkich członków zwyczajnych PZD w każdym ROD. Podkreślono również, iż walne zebranie jest najwyższym organem w ROD, które posiada kompetencje: zatwierdzania sprawozdań merytorycznych i finansowych ROD, uchwalania planów pracy, uchwalania opłat ogrodowych, preliminarzy finansowych, uchwalania realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych w ROD, a w bieżącym roku również ustalania składów liczbowych i osobowych organów ROD oraz wybór delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.

Narady odbyły się na podstawie wydanych Wytycznych dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań i konferencji delegatów sprawozdawczo-wyborczych w rodzinnych ogrodach działkowych PZD w 2024 r., które zostały opracowane i przyjęte na mocy Uchwały nr 426/2023 Krajowego Zarządu PZD z dnia 15 grudnia 2023 r.

Wytyczne wraz ze wzorami dokumentów zostały wyświetlane w formie multimedialnej oraz szczegółowo omówione przez prowadzących. Podczas narad członkowie zarządów i komisji rewizyjnych wykazali się dużym zainteresowaniem poprzez zadawanie licznych, a zarazem ważnych pytań, które dotyczyły całej organizacji tegorocznych zebrań.

W dyskusji, która wywiązała się podczas narad poruszano również sprawy wykraczające poza tematykę obsługi walnych zebrań, a mianowicie: stosowanie w praktyce obowiązującego prawa, aktualną sytuację zewnętrzną i wewnętrzną Związku.

Na zakończenie narad Prezes Okręgu Sudeckiego PZD podziękował obecnym za przybycie i uczestnictwo w naradzie. Poinformował również zebranych, że już w maju br. zostaną zorganizowane szkolenia w sprawie prawidłowego prowadzenia inwestycji i remontów w ROD oraz prawidłowego wypełniania obowiązków statutowych zarządów ROD, w tym przyznawania prawa do działek.  Zachęcił wszystkich do wspólnej i owocnej pracy (nie tylko w zakresie obsługi walnych zebrań), a w przypadku wątpliwości w interpretacji prawa zachęcił do ciągłego kontaktu z pracownikami Biura Okręgu, którzy służą wszelką  pomocą.

Piotr Piątek – Okręg Sudecki PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.