Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie z władzami Miasta Zabrze w sprawach ROD - 31.01.2024

W dniu 29 stycznia w gmachu Urzędu Miasta Zabrze odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgu oraz władz Miasta Zabrze w tematach związanych z zabrzańskimi rodzinnymi ogrodami działkowymi.

Polski Związek Działkowców reprezentował Józef Noski Wiceprezes PZD i Prezes Okręgu Śląskiego, Leszek Bucki I Wiceprezes Okręgu Śląskiego, Mateusz Macianty Dyrektor biura oraz radca prawny Mateusz Kubasiak. Stronę Miasta reprezentowali Prezydent Miasta Małgorzata Mańka Szulik, I Zastępca Prezydenta Krzysztof Lewandowski, II Zastępca Prezydenta Katarzyna Dzióba oraz Naczelnik Zarządzania Mieniem Anna Wyleżoł.

Spotkanie było okazją do przedstawienia nurtujących Związek problemów i tematów, zarówno tych dotyczących skali Polski jak również lokalnych związanych z zabrzańskimi ROD. Jednym z nich było omówienie sprawy oddania w użytkowanie PZD terenów przy ulicy Korfantego w Zabrzu. W wyniku budowy nowej drogi powstał znaczny nieużytek, który mógłby zostać włączony do terenu ROD. Dzięki temu w wyniku poszerzenia terenu istniejącego ROD może powstać nowych około 20 działek. Władze Miasta przychylnie podeszły do tego pomysłu i dały zielone światło to dalszego procedowania tego tematu z wydziałem odpowiedzialnym za gospodarkę gruntami. W temacie nowych działek kontynuowano temat powstania na terenie miasta nowego ROD. Przypomnijmy, że uzgodnienia w tej kwestii trwają już od 3 lat, w tym czasie miasto poczyniło starania formalno – prawne i geodezyjne dotyczące przygotowania terenu pod utworzenie nowego ROD. Obecnie kolejnym problemem jest rekultywacja i melioracja terenu aby mógł powstać teren pod założenie działek. Pani Prezydent wskazała na konieczność poszukania źródeł zewnętrznych celem sfinansowania takiego przedsięwzięcia. Uzgodniono również konieczność zawarcia porozumienia zmierzającego do kwestii ustanowienia na rzecz PZD prawa użytkowania dla wskazanego terenu przy jednoczesnej realizacji przez miasto obowiązków wynikających z ustawy o ROD.

W dalszej części spotkania omówiono temat rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie projektu planu ogólnego gminy. Przedstawiciele PZD wyrazili swoje obawy dotyczące braku możliwości zabezpieczenia istnienia ROD w trakcie uchwalania przez gminy nowych planów w sytuacji gdy tylko 3 z 13 stref obejmują możliwość istnienia rodzinnych ogrodów działkowych. W przypadku miasta Zabrze wiele ROD ma uregulowaną sytuację planistyczną, niemniej jednak temat zabezpieczenia ROD w planach przestrzennych miasta będzie kontynuowany i w tej kwestii przedstawiciele PZD Okręgu Śląskiego spotkają się z pracownikami wydziału planowania przestrzennego celem omówienia sytuacji ROD.

Na zakończenie omówiono również kwestie terenów roszczeniowych ROD, gdzie niestety nieuregulowana sytuacja stanu prawnego gruntów ROD rodzi problemy z bezpiecznym funkcjonowaniem ogrodu. Mowa była o terenach w użytkowaniu wieczystym SRK S.A. oraz JSW Koks S.A. W tej kwestii I Zastępca Prezydenta zaproponował rozważenie podjęcia postępowania dotyczącego rozwiązania prawa użytkowania wieczystego. Podniesiono również wątek wydania decyzji dotyczącej stwierdzenia nabycia prawa użytkowania przez PZD na mocy ustawy o ROD.

W wyniku szerokiej dyskusji uzgodniono konieczność dalszych rozmów i spotkań celem procedowania ważnych dla istnienia ROD spraw.

Mateusz Macianty – dyrektor biura

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.