Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Współpraca Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach z Uniwersytetem Trzeciego Wieku - 12.01.2024

Bardzo dobrą formą współpracy między różnymi stowarzyszeniami jest przykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kielcach, który już od lat współpracuje z Okręgiem Świętokrzyskim PZD w kwestii prowadzenia tutejszej sekcji ogrodniczej. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie od października do maja danego roku. W spotkaniach uczestniczy ponad 20 osób. Tematyka zajęć obejmuje różnorodne problemy związane z uprawą roślin przede wszystkim na działkach, ale i w ogrodach przydomowych. Przedstawiane są najnowsze i najlepsze gatunki oraz odmiany roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych na ogrodowe działki. Omawiany jest ich cykl uprawy, wymagania nawozowe i ochrona przed chorobami oraz szkodnikami. Uczestnicy zajęć chętnie dyskutują, w szczególności co do kwestii zapewnienia na działkach bioróżnorodności, uprawy roślin przyprawowych oraz zielarskich. Działkowcy uczestniczący w zajęciach sekcji zwracają wyjątkową uwagę na prowadzenie swoich upraw w sposób ekologiczny. Dbają o występującą w ich ogrodach faunę (pamiętają o corocznym, regularnym wieszaniu budek lęgowych, dokarmianiu zimą ptaków, sianiu i sadzeniu roślin ozdobnych sprzyjających owadom miododajnym i wreszcie zakładają budki dla owadów).

Na zajęciach prowadzone są też szkolenia florystyczne, na których uczestnicy uczą się wykonywania wiązanek, stroików itp.

Zajęciom towarzyszy pokaz tematycznych slajdów, ale także nasion różnych roślin, sadzonek i owoców.

W trakcie zajęć uczestnicy wymieniają się między sobą materiałem ogrodniczym (nasionami czy sadzonkami). Członkowie sekcji bardzo chętnie korzystają z różnych wydawnictw miesięcznika „działkowiec”. Taka przyjęta forma zajęć sprzyja zarówno pogłębieniu wiedzy ogrodniczej, jak i zastosowaniu jej do prowadzenia upraw na indywidualnych działkach.

Edward Galus

Prezes Okręgu Świętokrzyskiego

PZD w Kielcach

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.