Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Porady ogrodnicze

Funkcja a planowanie działki w ROD - 08.12.2023

Zima to często czas poszukiwania nowych inspiracji, pomysłów i planowania wiosennych prac na działce. Planując sposób zagospodarowania użytkowanych kilkuset metrów kwadratowych, działkowcy zazwyczaj kierują się głównie chęcią rekreacji, odpoczynku oraz swobodnego spędzania czasu wśród zieleni. Często nie biorą  jednak pod uwagę, że działka w ROD nie jest własnością, że jest  dana w dzierżawę do określonego celu, czyli odpoczynku i rekreacji, ale też prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby i jednocześnie w zgodzie z przepisami i zasadami współżycia społecznego. O czym warto pamiętać planując i urządzając działkę?

Podobnie, jak inne społeczności (np. mieszkańców bloku, osiedla), ogród działkowy (na który czasem składa się nawet ponad tysiąc działek) musi łączyć potrzeby, zamiary i działania działkowców w taki sposób, aby przede wszystkim nie szkodzić środowisku oraz sąsiadowi i ogółowi działkowców, a więc stanowić wspólnotę. Wiadomo, że każdy na swojej działce chciałby wprowadzać i realizować własne pomysły oraz sposoby na wypoczynek. I o ile nie zakłóca to podobnych planów i zamierzeń sąsiada oraz nie stoi w sprzeczności z przepisami, wszystko jest w porządku. Jednak, jeśli działkowiec będzie uważał, że na działce nie obowiązują żadne zasady i traktował ją jak prywatny ogród na wyłączność, to wcześniej czy później zaczną się spory. 

ROD, to teren wspólnego użytkowania działek, ale i wspólnego, sąsiedzkiego spędzania czasu i odpoczynku, dlatego podobnie, jak na terenie innych ogrodów, np. botanicznego, zoologicznego, parku czy innego terenu odwiedzanego przez ludzi muszą obowiązywać zasady dla dobra wspólnego.

 

Sposobem na regulowanie zasad funkcjonowania wspólnoty działkowców na terenie zajmowanym przez ROD jest obowiązujący każdego działkowca (bez znaczenia czy jest członkiem PZD czy nie) Regulaminu ROD, który jest jednym ze zbiorów przepisów obowiązujących działkowców (obok Ustawy o ROD z 2013r. i Statutu PZD).

 

Choć oczywistym jest, że wszelkie regulaminy nie są w stanie odpowiedzieć na każdą potrzebę, nie są doskonałe, nie zadowolą wszystkich i nie mogą być nazbyt szczegółowe, to jednak ten dotyczący ROD istnieje m.in. po to, aby każdy działkowiec mógł spokojnie i bezpiecznie użytkować działkę. Łatwo wyobrazić sobie, że gdyby każdy działkowiec (ale i zarząd ROD) traktował regulamin z należytą powagą, działki w wielu ROD wyglądałyby lepiej, a także sporów, skarg i wątpliwości byłoby mniej.

 

 

 

Maciej Aleksandrowicz

 

biuro OZ Mazowieckiego PZD


Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.