Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Działkowcy mówią nie !" - 05.12.2023

Zamieszczamy skan artykułu jaki ukazał się w Powiatowym Życiu Kutna zredagowany przez Prezesów dwóch ogrodów w Kutnie: ROD Relaks w Kutnie Prezes Ilonę Stasiak i ROD Kolejarz w Kutnie Prezesa Dariusza Pasińskirgo.
 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.