Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Śląskie ROD interweniują w sprawie projektu rozporządzenia o zagospodarowaniu przestrzennym - 05.12.2023

W Okręgu Śląskim PZD i jego delegaturach od zawsze dużą rolę przykłada się do cyklicznych narad i spotkań z członkami Zarządów ROD w celu przekazywania bieżących informacji związanych z prawidłowym funkcjonowaniem ROD a także w celu przedstawienia aktualnej sytuacji Związku.

       

W przeciągu ostatnich kilku dni takie narady odbyły się:

1. w dniu 21.11.2023r. w delegaturze rejonowej w Bytomiu

2. w dnu 21.11.2023r. w delegaturze rejonowej w Tychach

3. w dniu 23.11.2023 w delegaturze rejonowej w Chorzowie

4. w dniu 23.11.2023 w delegaturze rejonowej w Zabrzu

5. w dniu 24.11.2023 w delegaturze rejonowej w Gliwicach

6. w dniu 27.11.2023 w delegaturze rejonowej w Bielsku – Białej

W naradach uczestniczyło dziesiątki przedstawicieli Zarządów ROD.  A jednym z głównych punktów narad był temat zmian przepisów w ustawie z dnia 7 lipca  2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Przedstawiciele biura Okręgu mieli okazję przedstawić problem, z którym obecnie boryka się Związek w tym zagrożenia jakie płyną z procedowanego w ministerstwie projektu rozporządzenia. Była to także okazja do przekazania wszystkim ROD stanowiska Krajowej Rady PZD, w tym ostatniego z dnia 21.11.2023r. z którym można zapoznać się tutaj. Członkowie organów ROD solidarnie podjęli w tym temacie wspólne stanowiska, w których wyrazili swój sprzeciw wobec próby wprowadzenia tak niekorzystnych dla ogrodów przepisów. Wiele z nich przekazało już swoje stanowiska do ministerstwa łącznie z podpisami wielu działkowców, mimo iż zakończył się już dawno sezon działkowy. To obrazuje determinację Zarządów ROD w walce o dobro ROD.

 

W trakcie narad omówiono także wiele innych spraw jakie wiążą się z wykonywaniem statutowych obowiązków. Prezesi ROD mieli okazję zapytać o nurtujące ich kwestie.  W naradach uczestniczyły także księgowe Ośrodków Finansowo- Księgowych, które miały okazję przekazać Zarządom ROD wiele przydatnych informacji w zakresie obowiązków podatkowych i ZUS. W tym miejscu przypominamy o terminowym składaniu dokumentów do OFK aby księgowość mogła sprawnie realizować swoje zadania. Zachęcamy także do bieżącego kontaktu. 

MM

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.