Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Rodzinne Ogrody Działkowe jako przykład założeń specjalnego przeznaczenia – wykład dla studentów Architektury Krajobrazu - 30.11.2023

W dniu 27 listopada br. w sali wykładowej Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Politechniki Bydgoskiej,  odbyło się spotkanie  ze studentami III roku studiów inżynierskich na kierunku Architektura Krajobrazu, w ramach przedmiotu pt. „Ogrody specjalnego przeznaczenia.”  Dr inż. Agnieszka Bartkowska, pracownik biura Okręgu PZD w Bydgoszczy, na zaproszenie dr inż. Anity Woźny z Politechniki Bydgoskiej, wygłosiła wykład pt.” Rodzinne  Ogrody Działkowe (ROD) jako przykład założeń specjalnego przeznaczenia”.

Wykład, w głównej mierze, dotyczył roli nowoczesnych ogrodów działkowych w kształtowaniu przestrzeni miejskiej oraz podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa. Na wstępie przedstawiono historię, statystykę, cele ogrodów działkowych oraz prorozwojowe działania podejmowane przez Polski Związek Działkowców.  Omówiono również wyzwania jakie stoją przed współczesnym ROD i zaproponowano daleko idącą współpracę w tworzeniu ROD na miarę XXI wieku. Zgromadzeni słuchacze z zainteresowaniem wysłuchali wykładu i wyrazili aprobatę dla podejmowanych przez Związek działań.  Wyrazili również chęć  głębszego zaznajomienia się z tematyką ogrodów działkowych i współpracy na polu naukowym.  Na pamiątkę spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali broszurę wydaną ze środków KR PZD pt. ” Nowoczesna działka ROD”.

A.B.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.