Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Szkolenie dla zarządów ROD z terenu Ostrołęki - 30.11.2023

W ramach prowadzonego przez Okręg Mazowiecki PZD cyklu szkoleń dla Zarządów ROD w dniu 24 listopada 2023 r. odbyło się szkolenie w Ostrołęce. Głównym tematem szkolenia było przedstawienie obowiązków zarządu ROD w zakresie statutowego prowadzenia spraw bieżących ogrodu oraz dokumentowanie pracy Zarządu ROD. Szczegółowo omówiono m.in. prawidłowe przygotowanie i opracowywanie uchwał i protokołów z posiedzeń, a także procedura wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej. Tematy te zostały przedstawione przez dyrektor biura OM PZD Annę Mioduszewską oraz kierownik Wydziału Terenowo Prawnego Małgorzata Rutowicz-Rak.

Spotkanie było okazją nie tylko do zgłębienia referowanych tematów, lecz także do wymiany doświadczeń między Zarządami ROD i zgłoszenia najczęściej napotykanych problemów przy prowadzeniu bieżących spraw ogrodów. Dyrektor biura Anna Mioduszewska poruszyła również kwestię zagrożenia przyszłości Rodzinnych Ogrodów Działkowych w związku z uchwaleniem w dniu 7 lipca 2023 r. ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw i zaapelowania do zarządów ROD o występowanie do Ministra Rozwoju i Technologii ze stanowiskami w obronie ogrodów. Frekwencja na szkoleniu i żywa dyskusja, jaka się na nim wywiązała świadczą najlepiej o tym, że szkolenia są potrzebne i sprzyjają zacieśnieniu współpracy między Zarządami ROD a Okręgiem.

Biuro Okręgu Mazowieckiego PZD
Małgorzata Rutowicz Rak
Kierownik Wydziału Terenowo-Prawnego

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.