Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie z radnymi Rady Miasta Białystok w siedzibie Okręgu Podlaskiego PZD - 30.11.2023

W dniu 23 listopada z inicjatywy prezesa Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD, Andrzeja Bojko odbyło się spotkanie z radnymi Rady Miasta Białystok:

  • panią profesor Katarzyną Bagan - Kurlutą, przewodniczącą Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska,

  • panem Henrykiem Dębowskim.

W spotkaniu uczestniczyli również: I wiceprezes OZP PZD, Pan Stanisław Żałobiński, sekretarz OZP PZD, Pan Czesław Bagiński oraz pracownicy merytoryczni biura OZP PZD (inspektor ds terenowo prawnych oraz instruktor ds ogrodniczych).

Szczegółowo omówiono uwagi jakie zgłosił Okręg Podlaski PZD do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Białystok. Przedstawiono kontrargumenty dla tez postawionych w części opisowej studium wskazując na rolę społeczno-przyrodniczą jaką pełnią Rodzinne Ogrody Działkowe w przestrzeni miejskiej. Poruszono również kwestię nadania tytułu prawnego dla ROD im. J. Słowackiego w Białymstoku oraz odtworzenia ROD po likwidacjach częściowych, które związane były z przebudową głównych ulic w mieście. 

Radni zostali zapoznani z projektem rozporządzenia wykonawczego do ustawy o planowaniu przestrzennym i zagrożeniach dla ROD jakie z niego wynikają.

Wszystkie omówione tematy spotkały się z całkowitym zrozumieniem ze strony radnych i deklaracją wsparcia. Przedstawiciele Okręgu Podlaskiego PZD zostali zaproszeni do udziału w posiedzeniach Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz posiedzeniu Rady Miasta Białystok na którym będzie omawiany projekt studium. 

Radni otrzymali analizy i materiały opracowane przez pracowników OZP PZD, które mają im pomóc w podejmowaniu konkretnych działań na rzecz Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Białymstoku.

Prezes Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD, Andrzej Bojko uroczyście wręczył odznakę “Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców” pani profesor Katarzynie Bagan - Kurlucie, której to  nie mogła odebrać w trakcie uroczystości Okręgowych Dni Działkowca. 

Dziękujemy radnym za wszystkie dotychczasowe działania podjęte w celu ochrony ogrodów działkowych oraz ich gotowość do dalszej współpracy z Polskim Związkiem Działkowców.

Filip Roman - instruktor ds ogrodniczych

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.