Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Cykl spotkań w sprawie nowej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym - 27.11.2023

W dniach 9 -10 listopada 2023 r. odbyły się spotkania z prezesami ROD z rejonu Nyskiego, Prudnickiego, Krapkowickiego oraz Strzelec Opolskich w sprawie nowej ustay o zagospodarowaniu przestrzenym. Spotkaniom przewodniczył prezes Okregu Opolskiego Polskiego Związku Działkowców Bartłomiej Kozera oraz pracownicy : inspektor do spraw terenowo prawnych – Rafał Gerlich oraz inspektor ds. organizacyjno-prawnych  Tomasz Ośródka.

W trakcie spotkań  inspektor do spraw terenowo prawnych omówił zagadnienia związane z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu przygotowania planu ogólnego gminy. Przedstawione  i omówione zostały zagrożenia dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych związane z wejściem w życie tego dokumentu. W trakcie spotkań przedstawiono dotychczasowe działania podjęte przez Jednostkę Krajową PZD oraz  przez OZ PZD w Opolu, ponadto ponowiony został apel do prezesów o wystosowywanie stanowisk, apeli oraz przesłanie ich do posłów, senatorów oraz do Ministra Rozwoju i Technologii. Ponadto zwrócono prezesom ROD uwagę na bieżące monitorowanie uchwał rad miast związanych z gospodarką planistyczną, informowanie OZ PZD o takich uchwałach oraz podejmowanie w własnym zakresie działań zabezpieczających ujęcie  Rodzinnych Ogrodów Działkowych w dokumentach planistycznych. W drugiej części spotkania inspektor Tomasz Ośródka omówił działania mające na celu zachęcenie młodych działkowców do aktywnego działania w zarządach ROD. Na zakończenie każdego ze spotkań prezes OZ PZD w Opolu – omówił bieżące sprawy oraz problemy związku.

Rafał Gerlich
Inspektor ds terenowo – prawnych OZ PZD w Opolu

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.