Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Posłanka Ewa Schadler u działkowców - 17.11.2023

Z nowo wybraną do Sejmu RP posłanką Ewą Schädler z Polski 2050 rozmawiali w siedzibie Okręgu w Poznaniu o aktualnych sprawach ogrodów działkowych prezes Okręgu Zdzisław Śliwa i skarbnik Okręgu i zarazem prezes ROD im. Armii Poznań Aneta Wicher w towarzystwie głównej księgowej Sylwii Marciniak. Spotkanie było pierwszą okazją do wzajemnego poznania się i przekazania Pani Posłance informacji o wielkopolskim ogrodnictwie działkowym.

Po złożeniu Posłance gratulacji z okazji wyboru do Sejmu RP odbyła się rzeczowa dyskusja i wymiana poglądów o problemach ogrodów, z którymi muszą mierzyć się działkowcy. Nowe zagrożenie dla wielu rodzinnych ogrodów działkowych wywołane zmianą ustawy o planowaniu przestrzennym było tematem przewodnim spotkania. Nie uspokoiło działkowców stanowisko Ministerstwa Rozwoju i Technologii, które poinformowało, że do dwóch  z trzynastu stref planistycznych planu ogólnego gminy, w których przewiduje się po 2025r. możliwość funkcjonowania ogrodów działkowych, dołączono trzecią strefę: wielofunkcyjną z zabudową wielorodzinną. Ta decyzja, niewątpliwie wywołana dotychczasowymi protestami środowiska działkowców, tylko nieznacznie poprawia sytuację ogrodów, dla których jeszcze nie uchwalono mpzp, ale nadal nie odsuwa widma możliwej likwidacji wielu ogrodów, dla których nie znajdzie się miejsce w jednej z trzech stref z dopuszczalnym funkcjonowaniem ogrodów działkowych. Pani Posłanka podzieliła pogląd o konieczności dalszego działania na rzecz bezpieczeństwa ogrodów, bo tereny zajmowane przez nie mogą być łakomym kąskiem np. dla deweloperów. Pogląd ten został jeszcze wzmocniony informacjami przekazanymi przez Prezesa  i  Skarbnik Okręgu o wzroście znaczenia ogrodów działkowych dla społeczeństwa po okresie pandemii. Duże wrażenie wywołały na Pani Posłance informacje o ciągle istniejącym ogromnym zapotrzebowaniu na działki, o czym świadczy choćby fakt, że w nowo tworzonym terenie ROD Stare Ogrody we Wrześni, na którym wydzielono 23 działki rodzinne, chętnych do ich pozyskania było 280 osób. Aneta Wicher poruszyła także inne zagadnienia, z którymi borykają się działkowcy. Zwróciła uwagę na trwającą od lat niespójność polskiego  prawa  pozwalającego urzędom meldować działkowców na działkach wbrew ustawowym zapisom o zakazie zamieszkiwania. Poruszono też problem rosnącej presji na nabycie działki przez obywateli Ukrainy, którzy po wybuchu wojny znaleźli się na terenie Polski. Tu również brak jednoznacznych przepisów o prawie  pobytu  utrudnia podejmowanie decyzji przez zarządy ROD o zatwierdzeniu przeniesienia prawa do działki na rzecz cudzoziemców, którzy niekoniecznie zamierzają przestrzegać zakazu zamieszkiwania na działkach.  Podkreślono także znaczenie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, której dziesięciolecie  uchwalenia będziemy wkrótce obchodzić, ale wykazano też jej ułomność w zakresie ciągle obowiązujących przepisów przejściowych umożliwiających ogrodom działkowym wychodzenie ze struktur  PZD na zasadzie „biletu w jedną stronę”.  Nie jest bowiem dobrym rozwiązaniem, że możliwość wyłączenia się ogrodu ze struktur PZD jest ciągle aktualna i może być powtarzana co 2 lata, gdy tymczasem wyłączony decyzją działkowców ogród nie ma możliwości powrotu do PZD, jeśli działalność powołanego  stowarzyszenia przestaje już działkowcom odpowiadać i chcieliby powrócić do PZD. Rozmawiano także o działaniach na rzecz ekologii, ochrony środowiska i roli jaką w tym dziele mają do wypełnienia ogrody działkowe.

Pani Posłanka wyraziła zadowolenie ze spotkania, które dało jej nowe spojrzenie na ogrody działkowe i zapewniła o woli wspierania na drodze legislacyjnej naszych działań i zgłaszanych postulatów.  

Zdzisław Śliwa
prezes Okręgu

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.