Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada szkoleniowa Kolegium Prezesów ROD Miasta Grudziądza - 17.11.2023

W dniu 10 listopada 2023 roku w Domu Działkowca Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Oaza”, spotkali się prezesi i członkowie zarządów grudziądzkich ogrodów działkowych. W spotkaniu uczestniczył Prezes Okręgu Pan Piotr Gadzikowski, Członek Okręgowej Rady Pan Tadeusz Szyszkowski oraz członkowie zarządu oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rodzinnego Ogrodu Działowego „Oaza”.

Przewodnicząca Kolegium Prezesów Małgorzata Jasińska, przywitała przybyłych na spotkanie i przedstawiła nowych prezesów ogrodów : „Pod Jabłonią”, „Olszynka”, „Mikołaja Kopernika”, „Śnieżynka”, „Metalowiec” oraz „Rolnik”. Miłym akcentem, było wręczenie pucharu ufundowanego przez Okręgowy Zarząd Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu „Mikołaja Kopernika” z okazji Jubileuszu 70-lecia powstania ogrodu.

Głównym tematem poruszanym podczas spotkania była kwestia zmian w przepisach dotyczących planowania przestrzennego i zagrożeniach dla społeczności działkowej. Wprowadzenia dokonała Przewodnicząca Kolegium, następnie Prezes Okręgu szczegółowo przedstawił zebranym zagadnienie. Zabezpieczenie istnienia ogrodów w miastach to najważniejsze zadanie obecnie dla aktywu związkowego. Dlatego doceniając starania Jednostki Krajowej Polskiego Związku Działkowców oraz działaczy z całej Polski, którzy piszą apele, stanowiska do Ministra Rozwoju i Technologii, uczestnicy wystosowali list w tej sprawie, które podpisane zostało przez wszystkich uczestników.

Podsumowano projekt grantowy „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, który okazał się trudnym wyzwaniem dla ogrodów, ale również Okręgu. Jednak dzięki zaangażowaniu i determinacji, ale również dzięki ciężkiej pracy, ogrody mogą cieszyć się z zakupionych sprzętów, a także organizować spotkania otwarte korzystając z utworzonych ścieżek edukacyjnych, czy też oaz dla zapylaczy.

Prezes Okręgu przedstawił zebranym najczęstsze błędy ujawniane podczas kontroli w ogrodach działkowych. Poruszono temat zbliżającej się kampanii sprawozdawczo-wyborczej we wszystkich strukturach Związku.

Spotkanie było owocne, o czym świadczy fakt iż udało się poruszyć wiele nurtujących zarządy ogrodu spraw.

 

Małgorzata Jasińska

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.