Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Prezes Okręgu PZD w Zielonej Górze z wizytą u Burmistrza Szprotawy - 14.11.2023

Prezes Okręgu PZD w Zielonej Górze- pan Marian Pasiński spotkał się w z Burmistrzem Szprotawy Mirosławem Gąsikiem. Mówiono o planowaniu przestrzennym oraz o problemach jakie mogą mieć rodzinne ogrody działkowe w związku z rozporządzeniem dotyczącym tzw. stref planistycznych jakie powstaje w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. W spotkaniu ze strony PZD uczestniczył również Franciszek Misiopecki– członek Okręgowego Zarządu.

Szprotawa jest miastem, w którym zlokalizowanych jest 6 rodzinnych ogrodów działkowych, w których funkcjonuje i 1106 działek rodzinnych.

Pan Burmistrz wyraził zrozumienie dla postulatów Polskiego Związku Działkowców i zapewnił, że podejmie interwencje w tej sprawie oraz, że zwróci się do Rady Miasta o wystąpienie z podobnym apelem jak to miało miejsce w Zielonej Górze i Nowej Soli.

Ponadto rozmawiano o zapewnieniu wsparcia dla inwestycji w ROD z przyszłorocznego  budżetu miasta Szprotawy oraz o przeznaczeniu terenów niezagospodarowanych, a będących w użytkowaniu wieczystym PZD.

Z satysfakcją należy przyjąć, iż również władze Szprotawy solidaryzują się z problematyką podnoszona przez działkowców oraz, że dostrzegają potrzebę wsparcia ROD.

tekst Rafał Hawryluk

zdjęcie dzięki uprzejmości UM Szprotawa.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.