Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Szkolenie dla zarządów ROD z terenu Ciechanowa - 14.11.2023

W dniu 10 listopada 2023 r. w Ciechanowie zostało przeprowadzone szkolenie Zarządów ROD. W szkoleniu udział wzięło 18 członków Zarządów 10 ROD.  Kierownik Wydziału Terenowo-Prawnego Małgorzata Rutowicz-Rak i Dyrektor Biura OM PZD Anna Mioduszewska omówiły przede wszystkim sprawy zwoływania i przeprowadzania posiedzeń Zarządów ROD, podejmowania uchwał i dokumentowania pracy Zarządu ROD.

W dalszej części spotkania, szczegółowo przedstawiona została także procedura wypowiadania umów dzierżawy działkowej, a inspektor ds. inwestycji Paweł Wendzierski zreferował  zagadnienia związane z planowaniem i przeprowadzaniem inwestycji na terenie ROD ze szczególnym uwzględnieniem sposobu prowadzenia dokumentacji przez Zarząd ROD oraz ubiegania się o dotacje z Okręgu i pożyczek z Krajowego Zarządu PZD.

Członkowie Zarządów ROD aktywnie uczestniczyli w szkoleniu, zadawali wiele pytań, zgłaszali realne problemy występujące w omawianych sprawach. Zorganizowane szkolenie odpowiadało rzeczywistemu zapotrzebowaniu Zarządów ROD, które zgłaszały, że właśnie tematyka prowadzenia inwestycji na terenie ROD i procedura wypowiedzenia umów dzierżawy działkowej wymaga uporządkowania i poszerzenia posiadanej przez nie wiedzy.

Szkolenie należy ocenić jako owocne i potrzebne. Prezentacje z przeprowadzonego szkolenia zostały udostępnione na stronie internetowej Okręgu Mazowieckiego, co pozwoli na utrwaleniu wiedzy pozyskanej na spotkaniu.

 

MRR

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.