Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie z Senatorem RP Adamem Szejnfeldem w Pile - 13.11.2023

10 listopada 2023 roku w biurze senatorskim w Pile odbyło się  spotkanie z Senatorem RP Adamem Szejnfeldem.  Spotkanie  dotyczyło przedstawienia Senatorowi problemów dla terenów zajmowanych przez rodzinne ogrody działkowe wynikających z zapisów projektu rozporządzenia  o sposobie przygotowania planu ogólnego gminy.  Projekt rozporządzenia przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Technologii  do uchwalonej ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  i niektórych ustaw  w dniu 7 lipca 2023 roku  przewiduje  13 stref planistycznych ale tylko w 2 strefach uwzględniono tereny ogrodów działkowych.

Problemy wynikające z takich zapisów dla ogrodów  działkowych przedstawili Senatorowi Prezes Okręgu PZD w Pile Marian Praczyk oraz Wiceprezes Okręgu  PZD Maria Fojt. Przekazano również Senatorowi stanowiska Związku oraz pisma  Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców informujące Ministra o problemach z propozycjami uwzględnienia we wszystkich strefach klimatycznych ogrodów działkowych. Zwrócili się do Senatora o podjęcie działań w tej sprawie. Senator zadeklarował pomoc i współpracę ze Związkiem.

MF

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.