Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie z Burmistrzem Chodzieży - 13.11.2023

8 listopada 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Chodzieży odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgu PZD w Pile z Burmistrzem Jackiem Gurszem. W spotkaniu uczestniczyli Prezes Okręgu  PZD w Pile Marian Praczyk oraz Wiceprezes Okręgu PZD Maria Fojt. Głównym tematem spotkania były sprawy dotyczące funkcjonowania ogrodów działkowych w Chodzieży w tym roszczenie do gruntu części ROD Drogowiec.

Przedstawiono również Burmistrzowi zagrożenia dla ogrodów działkowych, które wynikają z projektu rozporządzenia  w sprawie sposobu sporządzenia planu ogólnego gminy do końca 2025 roku. W projekcie rozporządzenia uwzględniono ogrody działkowe tylko w 2 strefach planistycznych na 13 ujętych w znowelizowanej ustawie o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innych ustaw. Poinformowano o działaniach w tej sprawie przez wszystkie samorządy Związku, które kierują do Ministra Rozwoju i Technologii stanowiska w sprawie uwzględnienia ogrodów działkowych we wszystkich strefach planistycznych. Burmistrz  zgodził się z argumentami Związku i zapewnił, że ogrody działkowe miasta Chodzieży znajdą jak dotychczas swoje miejsce w planie ogólnym gminy.

MF

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.