Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Prezesi ROD w Żarach piszą do Ministra Rozwoju i Technologii - 08.11.2023

W poniedziałek (06.11.2023r) w domu działkowca w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Flora” w Żarach, z inicjatywy prezesa Okręgu- Pana Mariana Pasińskiego odbyła się narada prezesów ROD z Żar. Reprezentanci 13 Żarskich zarządów ROD zapoznali się w szczegółach z informacją dotyczącą zmiany przepisów o planowaniu przestrzennym oraz z zagrożeniem związanym nieuwzględnieniem ogrodów działkowych we wszystkich strefach planistycznych w Planie ogólnym, który ma zastąpić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Informacje w tej sprawie przedstawił Rafał Hawryluk- dyrektor biura OZ.

Prezesi ROD odnieśli się ze zrozumieniem do powagi sytuacji. Wystosowali w tej sprawie wspólne stanowisko do Ministra rozwoju i Technologii (pismo poniżej). Prezes Okręgu apelował by sprawę omówić na zarządach poszczególnych ROD i również wystosować stanowiska do ministerstwa. Przypomniał, iż niejednokrotnie w historii Związku „masowe” wystąpienia reprezentantów ogrodów działkowych dawały oczekiwane rezultaty i pozwoliły zachować prawa działkowców.

Uznano, iż w tej sprawie należy zabiegać o poparcie władz samorządowych, które będą zobowiązane nowymi przepisami do opracowania planów ogólnych i miejscowych w ciągu najbliższych 2 lat. Postanowiono wystąpić do Burmistrza Żar- Pani Danuty Madej o wsparcie postulatów PZD.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.