Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Nowosolscy Radni piszą do Premiera w obronie działkowców - 08.11.2023

Z inicjatywy prezydenta Nowej Soli – Jacka Milewskiego nowosolscy radni przez aklamację przyjęli stanowisko w sprawie uwzględnienia uwag Polskiego Związku Dziaowców do dokumentu przygotowywanego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o planowaniu przestrzennym, do końca 2025r. obszar każdej gminy ma być przydzielony do tzw. strefy planistyczne. Ustawa rozróżnia 13 rodzajów stref, a rozporządzenie precyzuje co – poza funkcją podstawową – można będzie wprowadzić do planu miejscowego w danej strefie (tzw. profil dodatkowy).

Ogrody działkowe nie mają własnej strefy planistycznej. Aby ROD znalazł się w planie miejscowym musi być zatem dopuszczony (jako profil dodatkowy) w strefie, która obejmie jego teren. Tymczasem w projekcie rozporządzenia ministerstwo proponuje, aby ogrody działkowe były dopuszczalne w planie miejscowym w zaledwie 2 z 13 stref, tj. zabudowy jednorodzinnej; zieleni i rekreacji. Tym samym większość ROD znajdzie się prawdopodobnie w strefach, w których w planie miejscowym nie będzie możliwości wprowadzenia ogrodów działkowych.

Radni przyjęli stanowisko, apel do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie obrony Rodzinnych Ogrodów Działkowych:

„Szanowny Panie Premierze,

Rada Miejska w Nowej Soli zwraca się z prośbą w sprawie uwzględnienia uwag dotyczących możliwości lokalizacji ogrodów działkowych w różnych strefach planistycznych składanych przez rodzinne ogrody działkowe do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy.W opublikowanym do konsultacji projekcie rozporządzenia zaplanowano możliwość lokalizacji ogrodów działkowych tylko w dwóch strefach planistycznych: wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i w strefie zieleni i rekreacji.

Zauważamy jednak, że w naszym rejonie lokalizacje ogrodów działkowych są znacznie bardziej zróżnicowane, co wykracza poza wskazane w projekcie strefy, w znacznej mierze występują w strefie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowo-produkcyjnej i w sąsiedztwie lasów i nieużytków. W pełni popieramy dążenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych do zmian projektu rozporządzenia, tak aby ogrody działkowe mogły być utrzymane i lokalizowane w różnych strefach planistycznych w opracowywanych przez gminy planach ogólnych. W przeciwnym razie może to doprowadzić do likwidacji ROD, co byłoby z wielką szkodą dla lokalnej społeczności.”

Na sesji obecni byli przedstawiciele Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.