Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Szkolenie w OZ PZD w Koszalinie - 07.11.2023

W dniach 28 października w Koszalinie i 4 listopada w Darłowie odbyły się szkolenia dla nowych osób, które nabyły prawo do użytkowania działki w ROD poszerzając tym samym działkową społeczność w Okręgu PZD w Koszalinie.

Szkolenie w formie wykładu przy pomocy prezentacji multimedialnych i na terenie ogrodu przeprowadził okręgowy instruktor ds. ogrodniczych, zachęcając jednocześnie uczestników do czynnej dyskusji i wymiany dotychczasowych ogrodniczych doświadczeń. Tematyka szkolenia obejmowała główne założenia Programu Oświatowego opracowanego przez Jednostkę Krajową PZD w Warszawie. Szeroko omówione zostały akty prawne regulujące zasady funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców, a w szczególności Regulamin ROD i wynikające z niego prawa i obowiązki obejmujące każdego użytkownika działki.

Uczestnicy szkolenia zapoznali się również z zasadami i sposobami organizacji infrastruktury i nasadzeń na działkach, ujętych w programach PZD: „Otwartym programie nowoczesnego zagospodarowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin”, „Otwartym programie klimatycznym” oraz programie „Bioróżnorodność na działkach ROD”. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Kolejne szkolenie dla nowych działkowców odbędzie się w sobotę 18 listopada w świetlicy Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie przy ul. Sezamkowej 16.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.