Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Kolegium prezesów ROD Ostrowca Świętokrzyskiego z udziałem Wiceprezydenta Miasta Artura Łakomca - 07.11.2023

W dniu 3 listopada br. w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego spotkali się prezesi tamtejszych ROD w ramach kolegium. Gospodarzem spotkania był Wiceprezydent Miasta Ostrowca Pan Artur Łakomiec. Obecni byli także zastępca naczelnika Wydziału Planowania i Rozwoju UM Ostrowca Tomasz Gębka oraz dyrektor biura Okręgu Świętokrzyskiego PZD Jan Stańczyk.

Tematem przewodnim posiedzenia była planowana przez włodarzy Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego pomoc finansowa dla tamtejszych rodzinnych ogrodów działkowych. Jak podkreślił Wiceprezydent – Miasto chce w roku 2024 przeznaczyć dla ROD określoną pulę środków z przeznaczeniem na budowę i remonty ogrodowej infrastruktury. Zebrani debatowali nad zasadami przyznawania dotacji tak, aby z pomocy skorzystać mogło na równych prawach wszystkie 11 tamtejszych ogrodów. Dyrektor biura jako przykład dobrze wypracowanych zasad i współpracy podał Miasto Kielce, które przez 6 ostatnich lat udzieliło dla kieleckich ROD wsparcia w łącznej kwocie 3,28 mln złotych.

Ostrowieccy prezesi wyrazili wdzięczność za troskę i przyjaźń okazywaną przez Miasto dla środowiska działkowców.

Kolejnym ważnym tematem posiedzenia stała się oczywiście kwestia zmian w przepisach dotyczących planowania przestrzennego w gminach i staraniach PZD o korzystne dla rodzinnych ogrodów działkowych zapisy rozporządzenia w tym zakresie. Dyrektor biura Okręgu przedstawił zebranym to zagadnienie. Wiceprezydent Ostrowca podkreślił, iż jego zdaniem koniecznym wręcz jest zachowanie ROD w dokumentach planistycznych i tym samym – zabezpieczenie ich istnienia na przyszłość. Temat ten zwieńczyło podpisanie przez członków kolegium Stanowiska w sprawie, które skierowane zostanie do Ministra Rozwoju i Technologii.

Anna Pańczyk

St. inspektor ds. terenowo – prawnych

Okręgu Świętokrzyskiego PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.