Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Prezesi ROD w Sulechowie o zmianach przepisów o planowaniu przestrzennym - 31.10.2023

Dnia 26.10.2023 r. z inicjatywy prezesa Okręgu- Pana Mariana Pasińskiego odbyło się spotkanie prezesów oraz przewodniczących komisji rewizyjnych rodzinnych ogrodów działkowych w Sulechowie. Na terenie miasta funkcjonują 4 rodzinne ogrody działkowe, w których jest 1066 zagospodarowanych działek i blisko 1500 działkowców.

Głównym tematem narady było podjęcie działań w sprawie zmiany niekorzystnych zapisów w projekcie rozporządzenia dotyczącym planowania przestrzennego, jakie powstaje w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Temat zreferował Rafał Hawryluk- dyrektor biura OZ.

Prezesi, wspólnie z przewodniczącymi komisji rewizyjnych ustalili, iż tematem należy zainteresować włodarzy miasta i wzorem Zielonej Góry uzyskać poparcie Burmistrza oraz Rady Miejskiej. Jest na to duża szansa z uwagi, iż w strukturach PZD w Sulechowie pełni funkcje Radny Miejski, były burmistrz Roman Rakowski, który zobowiązał się pilotować temat. Ponadto zgromadzeni zredagowali własne wystąpienie do Ministra Waldemara Budy.

Prezes Marian Pasiński apelował, by omawiany temat przedstawić na zarządach poszczególnych ROD i przygotować stanowiska w sprawie od wszystkich ROD w Sulechowie, które powinny być skierowane do ministerstwa i promowane w lokalnych mediach i mediach społecznościowych poszczególnych ROD.

Rafał Hawryluk

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.