Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Z Posłem Waldemarem Sługockim o planowaniu przestrzennym - 24.10.2023

Prezes Okręgu PZD w Zielonej Górze-Marian Pasiński oraz Rafał Hawryluk- dyrektor biura OZ, wczoraj (23.10.2023r) przedstawili problem dotyczący nowelizacji przepisów o planowaniu przestrzennym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy panu Waldemarowi Sługockiemu- Posłowi na Sejm RP.

Poseł Waldemar Sługocki, który w kończącej się kadencji jest wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, po wysłuchaniu argumentów przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców, zgodził się, że rozporządzenie jakie powstaje w Ministerstwie Rozwoju i Technologii ogranicza możliwości samorządów lokalnych do samodzielnego decydowania o rozwoju poszczególnych gmin. Zgodził się, iż ograniczenie możliwości wpisania rodzinnych ogrodów działkowych jedynie do dwóch stref planistycznych (z możliwych 13) zamyka radzie miasta lub gminy możliwość wpisania ROD do planów ogólnych i miejscowych, a to stanowi przesłankę do ich likwidacji w przyszłości. Takie ograniczenie jest sprzeczne z ideą samorządności, ponieważ to władze gminy mają najlepszą wiedzę jak wyglądają uwarunkowania lokalne. Przy planowaniu przestrzennym prowadzone są konsultacje z mieszkańcami, co oznacza, że to My jako przedstawiciele społeczności lokalnych mamy bezpośredni wpływ na rozwój naszych miast i miasteczek. Nie powinniśmy się godzić na odgórne ograniczenia i ręczne sterowanie procesami, które powinny być szeroką kompetencją samorządu.

Prezes przekazał stanowisko Krajowej Rady PZD w tej sprawie oraz inną dokumentacje związaną z rozporządzeniem. Pan Poseł zobowiązał się, iż będzie w tej sprawie interweniował w Ministerstwie.

Rafał Hawryluk

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.