Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Cykl szkoleń w Delegaturze Rejonowej PZD w Rybniku - 24.10.2023

W dniach 12.10.2023, 17.10.2023, 19.10.2023 roku w siedzibie Delegatury Rejonowej PZD w Rybniku został przeprowadzony cykl szkoleń – narad dla prezesów i skarbników ROD.

Szkolenie przeprowadzili:

  • Pani Barbara Zbroszczyk, księgowa OFK,
  • Pani Lucyna Cyrek, przewodnicząca Delegatury Rejonowej PZD,
  • Pan Mateusz Macianty, dyrektor Biura Okręgu Śląskiego w Katowicach.

Pierwszym tematem szkolenia było przedstawienie Zakładowego Planu Kont: raporty kasowe, dokumentacja finansowa, umowy zlecenie, PPK, obowiązki wobec ZUS, świadczenia i nagrody.

 

Podczas spotkania omówiono także zagadnienia związane z pracą zarządu w zakresie prowadzenia dokumentacji w ROD, a szczegóły z tym związane omówiła przewodnicząca Delegatury Rejonowej.

Kolejnym punktem narady była informacja o sytuacji planistycznej ROD w kontekście założeń projektu rozporządzenia opracowanego przez Ministra Rozwoju i Technologii.

Temat przedstawił Pan Mateusz Macianty. Rozporządzenie precyzuje zasady sporządzania planów ogólnych gmin – dokumentów, z którymi będą musiały być zgodne plany zagospodarowania przestrzennego. Analizy PZD wskazują, że projekt już za dwa lata może skutkować zakazem ujawniania ROD w planach miejscowych na większości terenów gmin. Pan dyrektor zwrócił się z prośbą o zaangażowaniu całego środowiska działkowego do włączenia się w prowadzoną kampanię, o wyrażenie swojego zaniepokojenia poprzez wystosowanie stanowisk. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii stanowi zagrożenie dla blisko milionowej rzeszy działkowców i całego Naszego Związku. Podczas tych narad  przeanalizowano przeprowadzone kontrole w ROD, zweryfikowano dokumenty, omówiono problemy jakie zaistniały.

 

                       

Lucyna Cyrek

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.