Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Prestiżowe wyróżnienie dla ROD „Zielone Tarasy” w konkursie Urzędu Marszałkowskiego - 23.10.2023

W piątek, 20 października 2023 roku, ROD „Zielone Tarasy” z Gryfina zostało uhonorowane prestiżowym tytułem „Przyjazny ogród 2023”. To wyjątkowe wyróżnienie zostało wręczone przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, w uroczystej ceremonii przyznania nagród dla laureatów konkursu „Przyjazne ogrody 2023”.

Decyzję o przyznaniu tytułu „Przyjazny ogród 2023” ogłosił Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą nr 1564/23 z dnia 26 września 2023 roku, zgodnie z regulaminem konkursu. ROD „Zielone Tarasy” zajęło 1 miejsce w kategorii, która skupiała ogrody działkowe posiadające powyżej 300 działek.

Konkurs „Przyjazne ogrody 2023” miał na celu docenienie i uhonorowanie najbardziej aktywnych i innowacyjnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych na obszarze Pomorza Zachodniego. Ocenie podlegały inicjatywy i przemiany zachodzące w danym ROD w ciągu ostatniego roku. Komisja konkursowa, po dokładnej analizie wszystkich zgłoszeń, wyłoniła zwycięzców w trzech kategoriach, w zależności od liczby działek ogrodowych w danym ROD – do 130 działek, 131-300 działek i ponad 300 działek.

Rodzinny Ogród Działkowy „Zielone Tarasy” z Gryfina wyróżnił się wyjątkowymi inicjatywami prospołecznymi, wydarzeniami kulturalnymi, sportowymi, rekreacyjnymi, rozrywkowymi i edukacyjnymi organizowanymi na terenie ogrodu działkowego. Ponadto, ROD aktywnie przyczynia się do ochrony środowiska i przyrody oraz rozwija infrastrukturę ogrodową służącą lokalnej społeczności.

Dziękuję zarządowi ROD, w szczególności pani Skarbnik oraz wszystkim działkowcom, którzy wspierali i koordynowali inicjatywy podejmowane w naszym ogrodzie. Nasze wysiłki w ostatnim roku przyciągnęły uwagę i uznanie Urzędu Marszałkowskiego, co jest znaczącym wyróżnieniem. To także dowód na to, że praca i pasja, jakie wkładamy w ROD „Zielone Tarasy,” przynoszą wymierne rezultaty.

Z poważaniem

Łukasz Markiewicz

Prezes Zarządu ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.