Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Szkolenie inwestycyjne i ogrodnicze dla zarządów ROD z terenu delegatury OZM PZD w Siedlcach - 19.10.2023

16 października br. w biurze Delegatury Rejonowej OZM PZD w Siedlcach odbyło się szkolenie dla zarządów ROD, dotyczące procedury ubiegania się o dotacje związkowe na rozwój i remont infrastruktury ROD. W trakcie spotkania, uczestnicy mogli skorzystać także z ogrodniczej prezentacji szkoleniowej, poświęconej niezbędnym pracom na działce, jakie warto wykonać przed zimą.

W pierwszej części szkolenia, inspektor ds. inwestycji OZM Paweł Wendzierski zapoznał przedstawicieli zarządów ROD z regulaminem udzielenia dotacji oraz procedurą ubiegania się o środki. Wspomniał przede wszystkim o dokumentach, które należy złożyć w biurze Okręgu, aby starać się o przyznanie dotacji i wyjaśnił zasady ich przyznawania. Zaprezentował również przykładowe ogłoszenia przetargowe, jakie powinny towarzyszyć poszukiwaniu wykonawców planowanych robót na terenie ROD oraz zwrócił uwagę na ważne szczegóły i terminy tych prac.

Nie zabrakło także pytań uczestników spotkania, dotyczących konkretnych problemów i przeszkód pojawiających w czasie starania się o dotacje czy pożyczki z PZD. Wszystkie wątpliwości starał się rozwiać i wyjaśnić prowadzący szkolenie przy pomocy prezentacji i opisywanych przykładów.

Dodatkowo, w czasie spotkania omówiono także zagadnienia związane z pracą zarządu w zakresie przeprowadzania procedury wypowiadania praw do działki oraz prowadzenia dokumentacji w ROD, a szczegóły z tym związane omówiła kierownik Delegatury Rejonowej OZM PZD w Siedlcach Agnieszka Posiadała – gospodarz i współorganizator szkolenia.

Uzupełnieniem szkolenia z zakresu inwestycji i remontów w ROD była prezentacja ogrodnicza przedstawiona przez głównego specjalistę ds. ogrodniczych OZ Maciej Aleksandrowicza. Omówił on prace, jakie warto wykonać na działce przed nadejściem mrozu Zwrócił uwagę na jesienne nawożenie, spulchnienie i zasilenie gleby, a także pożytki ze ściółkowania i wykorzystania do tego celu także opadłych liści. Omówił także sposoby zabezpieczania przed niskimi temperaturami roślin rosnących w gruncie, jak i w donicach i innych pojemnikach oraz zalecaną pielęgnację trawnika przed nastaniem zimy.

W czasie prezentacji poruszony został także temat zimowej opieki nad działkowymi ptakami. Prowadzący zaznaczył, iż warto sadzić na działce krzewy i drzewa dające jadalne przez ptaki owoce (np. dzikie róże, świdośliwy, aronie, kaliny, jarzęby, ogniki, rokitniki) oraz rozsądnie je dokarmiać, czyli nie używać do tego celu pieczywa, a jedynie ziarna, np. słonecznika i innych zbóż lub zaopatrzyć się w specjalne karmy dla ptaków w skalpach zoologicznych.

 

Maciej Aleksandrowicz

biuro OZM PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.