Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Kolegium żorskich prezesów zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych - 10.10.2023

6 października 2023 roku odbyło się spotkanie kolegium prezesów żorskich ROD. Obrady zostały wyznaczone w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym “Aster” nieprzypadkowo, bowiem ogród ten  zakończył realizację programu ARiMR ogólnokrajowego, pozyskanego przez Jednostkę Krajową PZD oraz drugi z budżetu województwa śląskiego w ramach Urzędu Marszałkowskiego. Z takiej okazji,  miło było podejmować gości i pochwalić się osiągnięciami.

W kolegium prezesów ROD uczestniczyli zaproszeni goście:

  • Pan Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory,
  • Pan Zenon Jabłoński, sekretarz KKR ,Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Katowicach.

Lucyna Cyrek- prezes zarządu tego ogrodu, przywitała wszystkich przybyłych na to spotkanie prezesów zarządów ROD i przewodniczący Komisji Rewizyjnych ROD miasta Żory oraz gości. Na wstępie zwróciła się do  Pan Waldemara Sochy, Prezydenta Miasta Żory z podziękowaniem „ (…) Dziękuję w imieniu działkowców ROD “Aster” za bardzo dobrą współpracę, udzielaną pomoc i wsparcie   przy pozyskiwaniu dokumentacji z Urzędu Miasta do realizacji projektów. Ma Pan w tym swój udział, to dzięki Pana życzliwości, otwartości wielu pracowników UM, nie czeka się tygodniami na dokumenty, UM jest otwarty dla Ogrodów, za tę pomoc dziękuje pięknie”  (…)”

Pani Irena Fijałkowska – prezes ROD „Chemik”- przewodnicząca kolegium żorskich ROD, zastępca przewodniczącego OKR w Katowicach przejęła prowadzenie  obrad, udzielając głosu kolejnym osobom.

Do uczestników spotkania zwrócił się Pan Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory. W swoim wystąpieniu podkreślił dobre relacje z ROD. Wspomnieniami powrócił do czasu, kiedy w dzieciństwie także posiadał działkę z rodzicami. Żorskie ROD wpisane są w miejscowy plan zagospodarowania. Pan Prezydent nadmienił, że jednak przy realizacji drogi, nastąpi częściowa likwidacja ROD,  a działkowcy o tym fakcie widzą już wiele lat. Zaprosił ROD do dalszej współpracy z UM, do składania propozycji czy wniosków w ramach „Budżetu Obywatelskiego”.  Poinformował, że opracowywany jest nowy Plan Zagospodarowania  Przestrzennego Miasta Żory i zaprosił na wiosenne wyłożenie – analizę tego dokumentu.

Następnie Pan Zenon Jabłoński, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Katowicach zabrał głos, witając wszystkich. Zachęcił do rzeczowej debaty na tematy przygotowane przez Panią Irenę Fijałkowską i zadawanie pytań nurtujących tu obecnych, dotyczących zadań Komisji Rewizyjnych i PZD. Omówił szczegółowo zasady przyznawania świadczeń i nagród wynikających z Uchwały nr 5/XXV/ 2018 KR PZD oraz do odpowiedzialności za pełnione funkcje i poszanowania prawa.

Pani Irena Fijałkowska, zachęciła zebranych na kolegium prezesów ROD do rozmowy- debaty. Kolejnym mówcą był, Pan Zdzisław Skórzak prezes zarządu ROD „Stokrotka” zwrócił się do  Pana Waldemara Sochy, Prezydenta Miasta Żory z podziękowaniem za nowo wykonane miejsca parkingowe przed ogrodem i asfaltową drogę dojazdową prowadzącą do bramy ogrodu, inwestycję wykonaną przez Urząd Miasta Żory dla działkowców.

W dyskusji poruszono szereg istotnych dla ROD tematów:

  • regulacja koryta rzeki Ruda na terenie Żor, przepływająca przez ROD,
  • budowa drogi przy ROD Aster i likwidacja działek,
  • korzystanie z pomocy finansowej w ramach projektów Urzędu Miasta.

Przede wszystkim rozmawiano  o sprawach PZD; czerpanie korzyści z majątku związku, dokumentacji zarządu i komisji rewizyjnej, udział KR w przeglądach zagospodarowania ROD i działek rodzinnych. Kolejnym poruszanym tematem były zebrania sprawozdawczo – wyborcze, czyli wybory w 2024 roku do zarządów ROD i komisji rewizyjnych.

Nasze spotkanie pokazało wspólne cele i zadania, a czas upłyną w miłej i życzliwej atmosferze,

Lucyna Cyrek

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.