Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie przedstawicieli Okręgu Podkarpackiego PZD z Prezydentem Miasta Rzeszowa - 06.10.2023

W dniu 4 października 2023 r. przedstawiciele Komisarycznego Okręgowego Zarządu Podkarpackiego i rzeszowskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych spotkali się z Prezydentem Miasta Rzeszowa p. Konradem Fijołkiem.

Dyskusja dotyczyła szeregu spraw, między innymi planowanych likwidacji częściowych w ROD pod realizację inwestycji celu publicznego, dotacji celowych z budżetu miasta dla ogrodów w 2024 roku, umiejscowienia ogrodów w uchwalonym nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Prezydent Miasta przedstawił Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXXV/189/2023 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 września 2023 r. stanowiący rysunek studium – kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta, w którym wszystkie rzeszowskie ROD zostały utrzymane w dotychczasowym kształcie i wielkości oraz wydzielone w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta pod symbolem ZD – obszary ogrodów działkowych.

Prezydent Miasta zapewnił, że planowane likwidacje częściowe w ROD nie będą miały zbyt dużego zasięgu, gdyż przyjęta strategia rozwoju miasta kładzie nacisk na pozostawienie ogrodów działkowych korzystnie wpływających na środowisko, zwiększających bioróżnorodność oraz poprawiających mikroklimat otoczenia. Ponadto doświadczenia z pandemii koronawirusa dobitnie pokazały jak bardzo potrzebne są ogrody działkowe mieszkańcom miasta. Prezydent wskazał na włączone do miasta dawne tereny wiejskie, na których w przyszłości mogą powstać nowe rodzinne ogrody działkowe.

Omówiono również możliwość utworzenia w ogrodach działkowych wydzielonych areałów, przeznaczonych na prowadzenie edukacji ekologicznej i przyrodniczej dzieci i młodzieży. Temat ten poruszony będzie podczas kolejnego spotkania.

 

WM   

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.