Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Burmistrz Żoliborza popiera postulaty Okręgowego Zarządu PZD w sprawie zachowania ROD „Park Dolny” w opracowaniach dokumentów planistycznych - 21.09.2023

Do biura OZ Mazowieckiego wpłynęło pismo Burmistrza Dzielnicy Żoliborz M. St. Warszawy, w którym stwierdza, iż „należy uwzględnić postulat, aby przeznaczenie terenu ogrodu działkowego „Park Dolny” zostało zmienione z ZP na ZD. Ogródki działkowe nie stanowią bowiem typowej zieleni parkowej, lecz są inaczej zagospodarowanymi jednostkami urbanistycznymi. Wskazać należy, że ogródki działkowe położone na terenie dzielnicy Bielany, stanowiące północną część rozciągającego się na terenie dwóch dzielnic Parku Kępa Potocka posiadają oznaczenie ZD, a nie ZP jak teren ROD „Park Dolny”.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.