Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko Komisarycznego Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD z dnia 14 września 2023 r. w sprawie obrony warszawskich ROD - 21.09.2023

Dnia 2 czerwca wyłożone zostało do konsultacji społecznych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawa, w którym aż 38 warszawskich ogrodów nie uzyskało statusu „zieleń działkowa”, co w praktyce oznaczałoby likwidację tych ogrodów w krótszej lub dłuższej perspektywie.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.