Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada szkoleniowo -instruktażowa dla ROD Okręgu Elbląg z udziałem władz Pasłęka - 20.09.2023

W dniu 14.09.2023r. w w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku odbyła się narada szkoleniowo - instruktażowa dla ROD Okręgu Elbląg z udziałem  przedstawicielami władz samorządowych miasta Pasłęka.  

W naradzie  wzięli udział Prezesi, Wiceprezesi, Skarbnicy Zarządów oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnych i Instruktorzy SSI ROD z 8 ROD Pasłęka Ornety i Młynar.  Ze strony OZ naradę otworzył Prezes Okręgu Elbląskiego PZD Pan Zygmunt Wójcik , który następnie powitał przybyłego na ta naradę Zastępca Burmistrza Pasłęka Pana Marka Sarnowskiego oraz uczestników narady. Zastępca Burmistrza Pasłęka Pan Marek Sarnowski przedstawił stanowisko władz samorządowych oraz odniósł się do najbardziej pilnych i potrzebnych tematów w relacjach miasto-rodzinne ogrody działkowe zgłaszanych w trakcie dyskusji.

W trakcie spotkania omówiona została współpraca Okręgowego Zarządu z władzami Pasłęka a wśród wielu tematów poruszano sprawy dotyczące współfinansowanie i wsparcie gminy Pasłęk zadań inwestycyjno-remontowych poprawiających w szczególności dojazd do rodzinnych ogrodach działkowych Pasłęka oraz  poprawa stosunków wodnych, otwarcie ogrodów na potrzeby społeczności lokalnej i inne. Wnioskowano też ewentualną pomoc gminy w znalezieniu lub zapewnienie wspólnej siedziby dla 7 miejscowych rodzinnych ogrodów działkowych oraz dyskutowano inne płaszczyzny współpracy. Spotkanie, przebiegało w dobrej atmosferze zrozumienia dla roli i znaczenia ogrodnictwa działkowego. Uzgodniono potrzebę dalszych kontaktów i wizji lokalnych w terenie . Zastępca Burmistrza Pasłęka Pan Marek Sarnowski w imieniu Burmistrza Pasłęka Pana dr Wiesława Śniecikowskiego zapewnił, że  rozumie  nasze potrzeby i w miarę posiadanych możliwości miasto i jego służby będą starały pomoc nam w zaistniałych sytuacjach.

Po zakończeniu spotkania  z udziałem Zastępcy Burmistrza Pasłęka, Prezes Okręgu Pan Zygmunt Wójcik otworzył naradę szkoleniowo  - instruktażową, podczas  której omówiono i poruszono szereg ważnych dla przedstawicieli ROD  tematów m.in. kondycji  i funkcjonowania lokalnych zarządów, podsumowanie organizacji oraz obsługi walnych zebrań sprawozdawczych w 2023 roku, komunikacji wewnątrz związkowej, nadawania odznaczeń oraz wyróżnień, porad prawnych, systemu DGCS i obsługi ROD przez OFK, szkoleń działkowców i nowych działkowców, archiwizacji dokumentów  oraz przestrzegania zasad RODO w bieżącej działalności a  także ewentualnego łączenia ogrodów celem ich wzmocnienia. Zajęcia z poszczególnych tematów prowadzili Prezes Okręgu Pan Zygmunt Wójcik, Wiceprezes Okręgu Pan Stanisław Ocalewicz, Główna Księgowa Biura Pani Bożena Raszkowska, członek OZ zarazem Komisji ds. Inwestycji i remontów Pan Stefan Sokalski i Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej pani Ludgarda Kordykiewicz.

W trakcie narady omówiono również potrzeby powoływania   i działania Kolegium Prezesów oraz dokonano zmian osobowych w składzie kolegium powiatu ziemskiego Elbląg do którego należy Pasłęk i Młynary.

Podczas spotkania  omówiono ustalenia spotkania z Burmistrzem, omawiano szczegóły  współpracy z urzędem, wymieniano poglądy na tematy nurtujące środowisko działkowców w Pasłęku Ornecie i w Młynarach. W czasie ożywionej wymiany zdań  i dyskusji uczestnicy otrzymali szereg odpowiedzi na nurtujące ich problemy  a także wstępną wizję dalszej współpracy z lokalnym samorządem.

Podczas obrad omawiano również propozycje dla Pasłęka zbiorki elektroodpadów, przeprowadzenie w wybranych ROD Pasłęka powszechnego przeglądu ROD i działek, wyniki prowadzonych wizji lokalnyc i kontroli w ROD  naszego okręgu jako wyznaczniki do poprawy dalszego funkcjonowania ogrodów. Narada zakończyła się w późnych godzinach popołudniowych wspólnymi wnioskami i ustaleniami spotkań w terenie z przedstawicielami miasta.

Na zakończenie Prezes Okręgu Pan Zygmunt Wójcik podziękował osobom funkcyjnym za dotychczasowe zaangażowanie  i prowadzenie ROD,  życząc  wszystkim uczestnikom,  ich rodzinom oraz działkowcom dużo zdrowia szczęścia  a także zadowolenia  z pełnionych funkcji społecznych.

Tekst i zdjęcia Z. Wójcik, S. Sokalski

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.